4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
M. Rákovská
Pedagogický asistent

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za všetky odpovede, ktoré nám veľmi pomáhajú a zároveň Vás poprosiť o radu v otázke, keď učiteľ s 1. atestáciou VŠ II. st. zaradený v 8 PT vyučuje 20 h svojej aprobácie a 3 hodiny má asistenciu učiteľa. Pre daného učiteľa bude ekonomicky lepšia 1 pracovná zmluva s dopĺňaním si úväzku - 23 h by mal zaplatené 8 PT, alebo musia byť 2 pracovné zmluvy - učiteľ 20 h v 8 PT a asistent učiteľa 3 h - v 6 PT. Ako by to malo byť legislatívne dobre?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 8 ods. 2 umožňuje, aby si učiteľ dopĺňal úväzok činnosťou pedagogického asistenta. Dve pracovné zmluvy nie je potrebné uzatvárať. Aj za 3 hodiny dopĺňania úväzku asistentom učiteľa bude mať plat v 8. platovej triede.

Janka Zajaková
Pedagogický asistent a zároveň učiteľ NBV

Dobrý deň.
Mám ukončené VŠ vzdelanie Mgr aprobacia NBV, ETV a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Okolností ma donútili prijať miesto pedagogického asistenta na ZŠ s platom v 6.plat.triede. No popritom tam učím aj 4 hod. Náboženskej výchovy. Mám to zaplatené v rámci zmluvy ako asistent. Mám na to mať osobitnú zmluvu na dohodu aby ma mohli zaplatiť ako učiteľku za tie 4 hodiny?
A ešte jedna otázka. Na tej istej škole má nemohla p.riafitelka zamestnať ako školského špeciálneho pedagóga kvôli nekompetentnosti na základe vzdelania. Mám ukončené bakalárske štúdium pre vychovávateľov, magisterské štúdium s aprobaciou etická s náboženská výchova a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, kde na vysvedčení mám uvedené ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA PRE ZIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM a to ma údajne oprávňuje pracovať ako spev.pedsgog len v týchto zariadeniach. Takže sa pýtam, či s týmito kvalifikáciami nemôžem pracovať ako spec.pedagog resp.skol.spec.pedagog na ZŠ, ako spec.pedagog na poradni alebo kdekoľvek ako špeciálny pedagóg.
Dakujem

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent a zároveň učiteľ NBV

Ak pracujete v škole ako asistent učiteľa a učiteľ máte mať dve pracovné zmluvy, pretože sa jedná o dve rôzne činnosti. Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8.