3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Drobka61
Odchodné

Dobrý deň, o vyjadrenie k nároku na odchodné.
So zamestnancom bol uzavretý pracovný pomer skrátený na 0,5 na dobu určitú od 15.5.2019 do 14.11.2019, dodatkom bol pracovný pomer predĺžený do 31.10.2020. Podľa Zákonníka práce má zamestnanec nárok na odchodné, tento nárok zvyšuje aj Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Nárok na odchodné podľa ZP a KZ VS nie je podmienené dĺžkou pracovného pomeru?
Ďakujem za odpoveď.

Drobka61
odchodné

Dopĺňam, zamestnancovi vo februári , priznali od 6.11.2019 starobný dôchodok

Maria Pavlikova
Odchodné

Nie, odchodné sa nevypláca v závislosti od odpracovaných rokov. V období vzniku nároku aj skutočného priznania starobného dôchodku bol u Vás v pracovnom pomere, takže mu môžete odchodné vyplatiť v súlade s § 76a Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru.