9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
terezia7
Mgr

Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať, do akej platovej triedy spadam, ako vychovávateľka aj ako pedag. asistent, ak mám ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa Mgr. v obore Probačná a mediačná práca, Bc. Animácia voľnočasových aktivít v obore teológia, ale štátnice mam z Pedagogiky a psychológie a teórie výchovy, len nás dali v druhom ročníku do oboru teológia a taktiež mám ukončené pomaturitné stredoškolské vzdelanie v obore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, aj ukončené adaptáčne vzdelanie vychovávateľ.
Ďakujem vám za odpoveď

Maria Pavlikova
Mgr.

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3 a pre pedagogického asistenta v prílohe č. 6. Ako vychovávateľ aj pedagogický asistent ste kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania aj na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy.

terezia7
Mgr

Ďakujem Vám veľmi pekne, informovala som sa, lebo do platovej triedy ma dali č. 5.

terezia7
Mgr

Pani Pavlikova, chcem sa opýtať ešte, lebo riaditeľka stále uvažuje že nie je správne ma zaradiť do platovej triedy 6...je to možné? Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr.

Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ. Animácia voľnočasových aktivít je uvedená vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, oddiel B bod 14 ako kvalifikačný predpoklad na činnosť vychovávateľa. Pozrite, či tento bod súhlasí s Vašim vzdelaním. Ak áno, napíšte riaditeľke žiadosť o posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov s tým, aby Vám podľa § 14 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. dala písomnú odpoveď. Následne postupujte podľa uvedeného § 14 ods. 4 uvedeného zákona.

terezia7
Mgr

Dobrý deň, ale ja som ho ukončila v odbore teológia, pretože nám to zmenili v druhom ročníku z odboru pedagóg, ako som vám napísala, hoci mám štátnice z Pedagogiky a psychológie a teórie výchovy mimo vyučovania vo vyhláške je len odbor, pedagog a potom sa uvádza že iné ako požadované vzdelanie. Ďakujem

terezia7
Mgr

Dobrý deň, ale ja som ho ukončila v odbore teológia, pretože nám to zmenili v druhom ročníku z odboru pedagóg, ako som vám napísala, hoci mám štátnice z Pedagogiky a psychológie a teórie výchovy mimo vyučovania vo vyhláške je len odbor, pedagog a potom sa uvádza že iné ako požadované vzdelanie. Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

V poriadku, možno nie ste kvalifikovaná. Ale, aby ste mali istotu aj Vy, aj riaditeľka, postupujte tak, ako som Vám odporučila. Stanovisko okresného úradu, odboru školstva, bude záväznejšie ako moje na portáli.

terezia7
Mgr

Ďakujem Vám. Prajem pekný večer, len je ešte ten problém, že aj na miniterstvo školstva som písala a každý len ze si mam pozrieť vyhlášku, ale pravdupovediac, neviem z toho vyjsť. Nikto nedá záväznú odpoveď.