6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
učiteľ anglického jazyka na sš

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či postupujem správne.

Zamestnanec ukončil v r. 2010 VŠ II.stupeň v odbore katolícka teológia (neučiteľský smer) - v rámci štátnej skúšky má aj skúšku z pedagogiky.

V r. 2003 absolvoval dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 (anglický jazyk).

Má len tieto dve vzdelania.

Môžem ho považovať za kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka na strednej škole? bude učiť anglický jazyk 22 hodín.

Podľa 1/2020 píše že by mal mať aj dpš? lebo 1/2020 píše že ak je vyštudovaný študijný odbor iný ako učiteľský je potrebné dpš a vzdelanie v MPC. V prílohe IV bod 151.

Moja otázka:
1. je kvalifikovaný?
2. ak nie je potrebná dpš a bude kvalifikovaný?

Ďakujem a prajem pekný deň

Maria Pavlikova
učiteľ anglického jazyka na sš

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. V bode 151 je to uvedené presne tak, musí mať DPŠ a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010. Nemôže byť kvalifikovaný, keď to nespĺňa. Musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium.

Tatiana Matuchová
učiteľ anglického jazyka na sš - doplním

Dobrý deň pani Pavlíková. Doplním, katolícka teológia (2000) ukončená na UK v Bratislave (štátne skúšky z morálnej teológie, katechetiky, dogmatickej teológie a z pedagogiky). Píše sa pri tomto odbore, že absolvent okrem iného môže učiť náboženstvo na základných a stredných školách je schopný samostatnej vedeckej a pedagogickej práce.

Plus má teda to dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 (anglický jazyk).

Čiže na anglický jazyk je kvalifikovaná ? U nás nebude jej prvý pracovný pomer v školstve (učila aj predtým na základných školách).

Teraz moja otázka. Treba tú dpš?

Lebo na iných školách ju posudzovali ako kvalifikovanú a nepotrebovala dpš. Viem že každá škola posudzuje kvalifikáciu samostatne.

Len teda, viem sa nejako dopátrať či tá katolícka teológia tak ako má ona, že má skúšky z pedagogiky a že je schopná samostatnej pedagogickej práce ju robí kvalifikovanou na vyučovanie anglického jazyka bez potreby absolvovania dpš?

Dúfam že som to veľmi nedomotala, ak áno upresním.

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
učiteľ anglického jazyka na sš - doplním

Ja Vám iné nenapíšem ako som napísala. Podľa mňa a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. prílohy č. 1, 1. diel, IV. časť. bod 151 musí mať DPŠ a špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v MPC. Mali ste otvorenú vyhlášku ?

Tatiana Matuchová
učiteľ anglického jazyka na sš - doplním

áno, mala som otvorenú vyhlášku. Len mi nie je jasné, prečo doteraz v pracovných pomeroch v školstve nepotrebovala dpš...

Ďakujem za informáciu ešte raz a prajem pekný deň

Maria Pavlikova
učiteľ anglického jazyka na sš - doplním

Ja zodpovedám za svoje čítanie vyhlášky a nie za stanovisko riaditeľov. Ale zaraďte ju ako kvalifikovanú, keď Vám to vychádza z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Vy zodpovedáte za posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z.