2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
zaradenie vychovávateľky ŚKD do plat.triedy

Dobrý deň,
prosím o usmernenie, do ktorej platovej triedy máme zaradiť uchádzačku o pozíciu: vychovávateľka ŠKD na ZŠ, ak má ukončené vzdelanie:
r. 2009 - Technická univerzita v Liberci, ČR, štud.program: Pedagogika, v obore: Súbežné doplnkové pedagogické štúdium na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (VŠ 1.st. - Bc). Štátnu záverečnú skúšku absolvovala z : Odborná rozprava ze standardú profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučováni a výchovy, psychologie obecná.

r.2009 - VŠ 2.stupňa - Ing. Technická univerzita v Liberci, št.program Textilní inženýrství.

V školstve ešte nikdy nepracovala. Predložila rozhodnutie z MŠ SR o uznaní diplomu VŠ 2.st.- Ing. z ČR.

Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky ŚKD do plat.triedy

Vaša zamestnankyňa na posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov na pracovnú činnosť vychovávateľky je povinná predložiť rozhodnutie z MŠVVaŠ SR, stredisko na uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní získanom v zahraničí, o zhode vzdelania. Vzdelanie získané v ČR pravdepodobne uznajú za rovnocenné so vzdelaním získanom v SR, dôležité je posúdiť Bc. vzdelanie doplňujúce pedagogické štúdium. Na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky bude musieť absolvovať rozširujúce modul DPŠ. Zaradíte ju do 6. platovej triedy ako začínajúcu a dáte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 získať uvedené rozširujúce štúdium do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru.