4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
marikanr
Rigorózna skúška

Dobrý deň, prosím Vás o usmernenie pre správne určenie platu pre našu p. vychovávateľku, ktorá u nás pracuje od 1.9.2016. Doteraz bola zaradená v 7.platovej triede. V marci mi priniesla diplom o vykonaní rigoróznej skúšky v štúdijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, čím získala titul PaedDr. To znamená, že bude mať platový postup o triedu vyššie (8 PT)? Príplatok za profesijný rozvoj jej potom nepatrí?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Čo sa týka uznania rigoróznej skúšky v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. musí byť splnená podmienka, a to rigorózna skúška a obhájená rigorózna práca musí byť v študijnom odbore, ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca. V tomto prípade v kategórii vychovávateľ. Ak je splnená táto podmienka, Vašu vychovávateľku zaradíte do 8. platovej triedy. Príplatok za profesijný rozvoj nemá s uznaním rigoróznej skúšky žiadnu spojitosť. Nerozumiem Vašej druhej otázke.

Simona Suchá
Rigorózna skúška

Dobrý deň,
mala by som jednu otázku, ja práve budem mať 4 rok ako samostatný pedagogický zamestnanec. Je možnosť, že si počas 5 roku spravím rigoróznu skúšku a následne mi bude uznaná ako atestačná skúška alebo už na podanie prihlášky musím mať odpracovaný 5 rok? Vopred ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Podľa môjho názoru už sa môžete pripravovať na rigoróznu prácu a rigoróznu skúšku, aby ste po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ mohli postúpiť do vyššieho kariérového stupňa. a tým aj vyššej platovej triedy. Obráťte sa na príslušnú vysokú školu pre konkrétne informácie.