2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
učiteľka základnej umeleckej školy má ukončené VOV - konzervatórium ukončené absolventskou skúškou hudba - hra na gitare, ktorú aj vyučuje a VŠ vzdelanie II. stupňa - učiteľstvo telesnej výchovy a geografie. V júni 2022 vykonala štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole na úrovni C1-C2. Tým, že cudzí jazyk jazyk nevyučuje, príplatok podľa § 14e 1 b) jej nepatrí?
Ďakujem Vám za usmernenie.

Maria Pavlikova
príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. za štátnu jazykovú skúšku sa pedagogickému zamestnancovi poskytuje bez ohľadu na to, či daný jazyk učí alebo nie. Zamestnankyni patrí vo výške 12 %, ak sa jej neposkytuje iný príplatok za profesijný rozvoj.