5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň,
Pani Pavlíková ,
prosila by som o Vaše stanovisko:
Pani učiteľka učí v tanečnom odbore
Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Mediamatika a kultúrne dedičstvo v roku 14.09.2010
Absolventskú skúšku ukončila na Konzervátoriu
Jozefa Adamoviča v Košiciach 16.06.2022-
ukončila študijný odbor : tanec
Má ukončené adaptačné vzdelávanie.
Môžeme ju zaradiť do 7. platovej triedy alebo musí
si ešte urobiť DPŠ.
Ďakujem

halmako
Zaradenie učiteľ zus

Dobrý deň,
Prosila by som Vás o stanovisko:
Pani učiteľka učí ďalšom pracovnom pomere v hudobnom odbore hru na husle
Vyššie odborné vzdelanie ukončila v roku 2012 -hru na Husle
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončila na
Akadémií umení v Banskej Bystrici- Interpretačné umenie
v roku 2017
V roku 2021 si začala robiť externú formu DPŠ
Môže sa zaradiť do 7.platovej triedy počas štúdia, alebo keď ho dokončí,
aj keď nemá podmienku v našej organizácií.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ

V obidvoch otázkach mi chýba vznik pracovného pomeru a prečo nemá podmienku na doplnenie DPŠ, keď je vzdelanie vysokoškolské vzdelanie nepedagogické. Alebo už uplynula ?

halmako
Zaradenie učiteľ zus

Na prvý dotaz : Menovaná nastúpila 01.09.2020 a vtom čase chodila na "Konzervátorium s absolutóriom"
V predošlom zákone bolo, že kto študuje na Konzervátoriu príslušný predmet a ho aj učí nemusí mať DPŠ
Na druhý dotaz: Menovaná nastúpila 01.09.2021 a má podmienku od svojho hlavného zamestnávateľa.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľ zus

Áno, ak má učiteľka ZUŠ konzervatórium ukončené absolutóriom, je kvalifikovaná na úrovni VOV a nemusí mať DPŠ. Bude zaradená v 5. platovej triede. Ak jej chcete uznať vysokoškolské vzdelanie, ktoré nie je pedagogické, musí získať DPŠ. V druhom prípade, nerozlišujeme hlavného a vedľajšieho zamestnávateľa a Vy nemusíte zisťovať, aké podmienky má u iného zamestnávateľa, ale keďže učí u Vás, musíte mať pracovno-právny pomer v súlade so zákonom., takže podmienku získať DPŠ musí mať aj u Vás.