21 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Nadčas

Učiteľka v ZŠ týždenne vyučuje 25 hodín, z toho má 23 hodín základný úväzok a 2 nadčasové hodiny v piatok. V utorok si zoberie náhradné voľno, v stredu dovolenku. V piatok je v škole, čiže odučí 5 hodín podľa rozvrhu hodín, z toho 2 nadčasové. Môže si uplatniť v tomto týždni 2 nadčasové hodiny?

Maria Pavlikova
Nadčas

Počítanie nadčasových hodín je stále rovnaké. Dovolenka sa považuje za odpracované hodiny. Náhradné voľno v utorok čerpá za iné nadčasové hodiny a teda aj utorok je odpracovaný. V piatok jej vzniknú dve hodiny nadčasu.

Renka70
legislatíva a riadenie

Ďakujem pekne za odpoveď.

Ludenka l
Nadčasová hodina

Dobrý deň, má učiteľ nárok na preplatenie nadčasovej hodiny aj v prípade , že čerpá LV, teda nemá odučený základný týždenný úväzok? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadčasová hodina

Ak zamestnanec čerpá LV (je to návšteva u lekára?) považuje sa to za odpracované hodiny v týždni. Ak odpracuje nadčasové hodiny, vzniká mu nadčas.

Ludenka l
Nadčasová hodina

Áno, LV-lek.vyšetrenie, ďakujem za odpoveď.

Kašperová
Zastupovanie učiteľa asistentom

Dobrý deň, môže asistent učiteľa v špeciálnej základnej škole zastupovať učiteľa na vyučovaní počas jeho neprítomnosti ? Týka sa to zastupovania chýbajúcich učiteľov v jednotlivých zložkách školy. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zastupovanie učiteľa asistentom

Zastupovanie učiteľa pedagogickým asistentom v zákone č. 138/2019 Z. z. nie je riešené. Sú rôzne osobné názory. Môj osobný názor je, že nemôže suplovať, pretože nemá na to vzdelanie a pedagogický zamestnanec nepatrí v súlade s 20 zákona č. 138/2019 Z. z. do kategórie tých pedagogických zamestnancov, ktorí sú zodpovední za školský vzdelávací program, ale v súlade s § 21 zákona č. 138/2019 Z. z., patrí do kategórie tých pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Keď bude suplovať v inej triede, kto bude suplovať jeho v triede, kde je pridelený. Pedagogickí asistenti nie sú prideľovaní na školu, aby "plátali diery", ale aby pomáhali žiakovi a učiteľovi pri integrácii a inklúzii. Ja si neviem predstaviť asistenta učiteľa, ktorý pôjde suplovať fyziku, chémiu, cudzí jazyk a aj hocijaký predmet, kde práve chýba učiteľ.

zuzulkkaa
Práca nadčas

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom práce nadčas. Môj úväzok je 25 hodín, jednu triedu máme v karanténe, v tejto triede učím 3 hodiny týždenne. Žiaci sa nepripajaju na online vyučovanie, pripravujem im pracovne listy. Patria mi 2 nadčasové hodiny alebo nie? Nie je to prekážka na strane zamestnávateľa?

Nova 28
Nadčas

Dobrý deň potrebovala by som informáciu -priama činnosť v MŠ na deň je 5.5 hod 2 hod je nepriama činnosť doma.....v ďalší deň mám napr odrobiť 5.5 hod na pracovisku a znova 2 hodiny doma, nadrobenych hodín mám 6...je to postačujúce na vybratie voľna keďže je potrebnych 5.5 hod priamej činnosti na pracovisku alebo musím mať v priamej činnosti nadčasu odrobených 7.5 hod aby som si ten jeden deň mohla vyčerpať....?veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Nadčas

Nie je dôležitý môj názor, dôležité je ako to máte upravené v pracovnom poriadku a aká je u Vás zabehnutá prax. Systém nadčasov, ich preplácania a čerpania náhradného voľna sa nemôže meniť každý deň a nemôžete sa ani riadiť podľa inej školy alebo podľa školského portálu. Každá škola si to upraví podľa svojich možností.

AdaV
Nadčas

Dobrý deň,
chcem sa informovať ohľadom práce nadčas.
Ak mi jedna hodina napr. v pondelok odpadne, som povinná si ju iný deň v týždni nahradiť?
A teda, ak v tom týždni suplujem kolegyňu v stredu, nemám nárok na zaplatenie tejto suplovanej hodiny ako nadčas, lebo je to náhrada za pondelok. Alebo odpadnutie hodiny je prekážka na strane zamestnávateľa a mám nárok na preplatenie nadčasu?

Maria Pavlikova
Nadčas

Nedá sa to takto zovšeobecniť. S posudzovaním nadčasov sa nič nezmenilo. Vytvorila sa akási psychóza. Nadčasy sa počítajú po splnení svojho základného úväzku tak ako doteraz. Po prvé, musíte sa riadiť pokynmi riaditeľa, po druhé, prečo Vám hodina odpadla a po tretie ak neodučíte svoj základný úväzok, nemáte nadčas.

gabici
čerpanie náhradného volna

Pani Pavlikova, píšete, že s posudzovaním nadčasov sa nič nezmenilo. Avšak s ich čerpaním došlo k výrazným zmenám - ak som chcela čerpať náhradné voľno doteraz, bolo to v rozsahu hodín, ktoré som v daný deň mala odučiť (čo bolo 4 alebo 5). Podľa nových usmernení vedenia školy tak po novom budem musieť pokryť 7,5 hodinami náhradného volna, čo je dosť veľký rozdiel.

Valéria Polačková
NADČAS v MŠ

Dobrý deň,

učiteľka MŠ má priamu prácu s deťmi 28 hod. týždenne.
Pondelok : 6 hod.
Utorok - Piatok 5,5 hod. x 4 = 22 hod.
V pondelok zastupuje chýbajúcu kolegyňu a je na pracovisku od 6.30 -16.00 hod. (celý čas priama práca s deťmi )
Počíta sa nadčas po odpracovaných 6 hod. ? Teda od 12.30 - 16 hod. ?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nadčas v MŠ

Ak Vaša zamestnankyňa odpracovala v pondelok svojich 6 hodín a za kolegyňu 3,5 hodiny, tak má 3,5 nadčasových hodín. Pravdepodobne by ste mali odpočítať pol hodiny na odpočinok a jedenie, ktoré sa do odpracovaného času nezapočítava.

Anka69
Náhrada hodiny

Dobrý deň,

modelová situácia - učiteľ v stredu má mať podľa rozvrhu prvé 3 hodiny učiť a 4. hodinu má mať voľnú. Prvé dve hodiny si riadne odučil, avšak tretiu hodinu sedel v zborovni, pretože trieda bola na plaveckom výcviku. Na 4. hodine kedy nemal učiť bol zastupovať.
Počíta sa mu táto 4. hodina kedy ma mať voľno ako nadčasová práca alebo je to náhrada hodiny?

Maria Pavlikova
Náhrada hodiny

Počítanie nadčasov sa nemôže riadiť školským portálom. Prečo to nemáte upravené v mzdovom poriadku. Tretia hodina - je prekážka na strane zamestnávateľa a štvrtá hodina je nadčasová. Ale keď riaditeľ rozhodne inak, bude to tak, pretože to nemáte upravené a nemáte sa na čo odvolať.

AnnaSunova
nadcas v sukromnej skole?

Dobry den. Ucim na strednej sukromnej skole a vypisujeme si vždy na konci mesiaca mzdový výkaz. Mám tam uvedené nasledovné. Práca od 8.00 - 15.30 Obed 12.25 - 12.55 Home office 15.30 - 16.00.

Mám úväzok 25 hodín, ale v pracovnej zmluve mám uvedenú len informáciu, že pracujem na 100% úväzok, čo je v mojom prípade 22 hodín podľa normatívu. 3 hodiny teda robím týždenne viac ako kolegyňa, ktorá učí len 22 hodín. Vedenie mi tvrdí, že nemám nárok na žiaden nadčas, lebo sme súkromná "firma" a žiadna škola a preto sa riadime Zákonníkom práce a nie Zákonom o pedag.zamestnancoch. Takisto dnes máme rodičovské a musí byť v práci do 19:00. Samozrejme žiadna náhrada ani voľno ani nič. Nikde nevykazujem ani zastupované hodiny, tie mi nie sú preplácané a ani poskytované voľno. Je to prosím Vás v poriadku? Môže sa jedna oficiálna stredná súkromná škola takto zachovať? Ako ja, ako obyčajná učiteľka mám vedieť, že podľa čoho sa škola riadi... veď to nie je ani povonnosťou zamestnávateľa a ani povinnosťou riaditeľa o tom zamestnanca informovať pri nástupe. Prácu som si našla normálne na školskom eduportále, takže som predpokladala, že by sme mali mať rovnaké práva ako ostatní stredoškolskí učitelia. A mimochodom ani tých 500 eur sme nedostali, lebo sme odmeňovaní podľa zákonníka práce... Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
nadcas v sukromnej skole?

Je jedno, či ste odmeňovaní podľa Zákonníka práce alebo zákona č. 553/2003 Z. .z. o odmeňovaní, ak odpracujete hodinu nad základný úväzok, tak Vám vzniká nadčas, ktorý Vám musia preplatiť alebo poskytnúť náhradné voľno. Zamestnávateľ je povinný Vás informovať pri nástupe do zamestnania o Vašich právach a povinnostiach, aj o právnych predpisoch. Ste v práve, obráťte sa na inšpektorát práce, prípadne štátnu školskú inšpekciu.

AnnaSunova
dakujem

dakujem za odpisanie.