12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás o radu, zaradenie a splnenie kvalif.predpokladu ped.zamestnanca - vychovávateľ na škol.internáte.
Vzdelanie: VŠ II.stupeň nepedagogického smeru Hutnícka fakulta rok ukončenia 1982, DPŠ - pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných strojárskych predmetov na SŠ rok ukončenia 1992, pedagogická prax - stredoškolský učiteľ od roku 1987 do roku 2001, zástupca riaditeľa školy od roku 2001 do roku 2006.
Spĺňa tento zamestnanec kvalif.predpoklad na pozíciu vychovávateľ na školskom internáte? Môžem ho zaradiť do platovej tarify 7 ?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagog. zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov školského internátu sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Aby bol Váš vychovávateľ kvalifikovaný, musí absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychodovávateľ.

personalista77
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Ďakujem veľmi pekne za usmernenie, zaradím do 6. a napíšem upozornenie na nesplnenie kvalif.predpokladu s podmienkou absolvovať rozšir.modul.
Ďakujem ešte raz.

personalista77
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás ešte pre upresnenie, zaradím teda do 6. ako začínajúci , lebo zákon nepozná zaradenie ako nekvalifikovaný, s podmienkou § 83 odst. 1 zákona 138/2019 Z.z. ? Ale s týmto nie som stotožnená, lebo on nie je začínajúci PZ, nie je to jeho prvý prac.pomer v školstve.
Alebo zaradím do 7. ako samostatný s podmienkou podľa § 83 odst.2 zákona č.138/2019 Z.z. ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Ak Váš vychovávateľ do zaradený ako učiteľ a došlo k zmene kategórie, tak môžete využiť § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradíte ho podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona ako samostatného do 7. platovej triedy, ale max.na 2 roky od zmeny kategórie. Iba pre vysvetlenie zákon nepozná termín nekvalifikovaný, ale nemôžeme ho nahradiť kariérovým stupňom začínajúci. Takémuto zamestnancovi píšete, že vzhľadom k tomu, že nespĺňate kvalifikačné predpoklady na konkrétnu činnosť, nezaraďujeme Vás do žiadneho kariérového stupňa. Ale teraz bude samostatný.

personalista77
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Len pre upresnenie učiteľom bol na inej strednej škole v rokoch 1987 - 2001, od 2001 - 2006 bol zástupcom riaditeľa školy na inej škole. Od 2006 - 2022 bol už niekde inde ako neped.zamest.
U nás je ako nový od 11/2022 - vychovávateľ.
Takže zaradím ako samostatný a dáme mu podmienku podľa § 83 odst. 2 ????
Ďakujem.

ZuzaM
Zaradenie UMŠ

Dobrý deň pani Pavlikova.
Od sept.som pracovala ako ped.as. v MŠ. (Bez praxe)
Ukončené mám VŠ 2st (manažment-riadenie kultúry a turizmu) Platová trieda 5.
Od októbra som učiteľ v MŠ,pl.tr.6.
Moja otázka znie:
1) v akej pl.tr budem po ukončenom adaptačnom procese?
2) v septembri 2023 nastupujem na 2r. maturitné pedagogické vzdelanie. Bude zmena v pl.triede pri začatí štúdia+ po ukončení? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie UMŠ

Máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je kvalifikačným predpokladom pre učiteľku materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ostanete zaradená v 6. platovej triede, rovnako ako aj po ukončení strednej školy. Žiadnu zmenu v platovej triede neočakávajte.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Takže zaradím ako samostatný a dáme mu podmienku podľa § 83 odst. 2 ????
Zdá sa mi, že som to uviedla v predchádzajúcej odpovedi.

personalista77
Zaradenie pedagog.zamestnanca

Ďakujem.

Eliska Večerková
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, som učiteľka s vysokou školou II. stupňa Biológa -Psychológia, nakoľko som začala pracovať v MŠ dorobila som si pomaturitné vzdelanie na Pedagogickej akadémii dvojročným štúdiom v odbore Učiteľ MŠ a vychovávateľstvo, po skončení školy som v MŠ úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie, teraz som učiteľkou na ZŠ na prvom stupni, dopĺňam si externe Rozširujúce štúdiom primárnej pedagogiky. Zaradená do platovej triedy 6 ako začínajúci učiteľ, i keď som už raz adaptačné vzdelávanie ukončila, je to v poriadku?Vopred Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak ste úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie ako učiteľka materskej školy, ďalšie adaptačné vzdelávanie už nemáte absolvovať. Vaše zaradenie do platovej triedy závisí od toho ako dlho pracujete v školstve a či sa na Vás vzťahuje štvorročná lehota podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. na získanie kvalifikačného predpokladu na pracovnú činnosť učiteľky prvého stupňa, na ktorú v súčasnosti nie ste kvalifikovaná.