4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Vedúci pedagogický zamestnanec

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás o radu.
Od 1.12 2022 menujeme len na zastupovanie vedúceho ped.zamestnanca - konkrétne vedúceho výchovy na školskom internáte.
Chceli by sme menovať ped.zamestnanca, ktorý je zaradený ako samostatný PZ, vychovávateľ, jeho doterajšia ped.prax ... 4 roky .
Pozerala som v zákone 138/2019 Z.z. , ale nikde som nenašla podmienku 5 ročnej ped.praxe. Je potrebná táto 5 ročná ped.prax u tohto zastupujúceho novomenovaného ved.ped.zamestnanca - vedúceho výchovy na ŠI alebo nie?
A ešte sa chcem opýtať na funkčné. Keby sme ho menovali od 1.12.2022 stačí mu dať podmienku na splnenie do 31.8.2026 podľa § 90 d odst.7. Lebo niekde som čítala, že už pri vymenovaní byl mal mať absolvované funkčné vzdelávanie.
Ďakujem.
S pozdravom.

Maria Pavlikova
Vedúci pedagogický zamestnanec

Na základe ktorého paragrafu ho chcete menovať ? Vedúci zamestnanec (okrem riaditeľa) sa nemenuje. Ustanovuje sa na základe pracovnej zmluvy. Podmienka piatich rokov vyplýva jednak z § 39 ods. 3 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. Je to tak trochu nejasne a svojsky napísané. A v § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. je to už napísané zreteľne. Funkčné vzdelávanie stačí absolvovať podľa § 90d ods. 7 do 31. 8. 2026.

personalista77
Vedúci pedagogický zamestnanec

Dobrý deň pani Pavlíková.
Pozerala som obidva zákony a konkrétne paragrafy. Ale stále mi nie jasné tá 5 ročná ped.prax.
V zákon 596/2003 Z.z. v § 3 ods. 5 z. sa uvádza konkrétne riaditeľ školy alebo školského zariadenia, nikde sa neuvádza vedúci PZ. Myslela som, že táto podmienka - 5 ročná ped.prax sa teda vzťahuje len na riaditeľa školy. Presne ako vravíte je to nezrozumiteľne napísané, pretože v zákone 138/2019 v § 39 odst. 1 sa píše kto je vedúci pedagogický zamestnanec, v ods. 3 písm. c) podmienky získania profes.kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagog. zamestnanca ale v zákone 596/2003 Z.z. v § 3 odst. 5 sa hovorí už len o riaditeľovi školy. Tak teraz neviem ako si to vysvetliť.

Maria Pavlikova
Vedúci pedagogický zamestnanec

Áno, súhlasím s Vami. Neuvádza sa vedúci zamestnanec, iba riaditeľ. Ja neviem posúdiť, či je to zámer alebo nedostatok odbornosti, ale v podstate sa to vysvetľuje tak ako som Vám napísala, že čo platí na riaditeľa, uplatňuje sa aj pri ostatných vedúcich zamestnancoch. Ja som tento názor prevzala z ministerstva, ale v podstate s ním súhlasím. Veď často vedúci zastupuje riaditeľa a mal by mať aj podobné postavenie, vzdelanie a prax ako riaditeľ. Päť rokov je minimum.