7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mihaba
Zaradenie - učiteľka v mš

Dobrý deň pani Pavlíková,
mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca, momentálne študujem 2.rok strednú pedagogickú školu v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, kde ma v máji 2023 čaká maturitná skúška. Aktuálne pracujem na ZŠ ako asistent učiteľa. Adaptačné vzdelávanie mám ukončené.

Mám možnosť získať prácu ako učiteľka v materskej škole a moja otázka je, v ktorej platovej triede by som mala byť na danej pozícii zaradená. Podľa prečítaní niektorých vašich odpovedí som zistila, že pokiaľ neukončím stredoškolské vzdelanie, mala by som byť v 7. platovej triede, keď odovzdám maturitné vysvedčenie, preradia ma do 6. platovej triedy. Budúci zamestnávateľ mi tvrdí, že ako asistentka som zaradená správne, teda v 6. platovej triede, že moje vysokoškolské vzdelanie sa na asistenta dá uznať, ale v materskej škole nie, že tam ma zaradia do 5. platovej triedy.
Prosím Vás, ako to teda je? Prípadne viete ma odporučiť na zákon/vyhlášku kde to nájdem.
Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie - učiteľka v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť a pre pedagogických asistentov sú uvedené v prílohe č. 6. Po absolvovaní strednej pedagogickej školy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo budete kvalifikovaná na obidve pracovné činnosti. V súčasnosti nie ste kvalifikovaná ani na jednu činnosť. Zaradenie do 7. platovej triedy ako učiteľka materskej školy nemám na základe čoho posúdiť, pretože neuvádzate dátum vzniku pracovného pomeru ani termín nástupu, resp. zmeny kategórie. Ja zaradenie do platovej triedy netipujem, ale posudzujem na základe údajov. Do 5. platovej triedy by Vás ako učiteľku materskej školy nemali zaradiť, iba ako pedagogického asistenta.

mihaba
Zaradenie-učiteľka v MŠ

V prípade ak by bol nástup na pozíciu učiteľka v MŠ od 9.1.2023,tak by som patrila do akej platovej triedy?

Maria Pavlikova
Zaradenie-učiteľka v MŠ

Dátum vzniku pracovného pomeru ako pedagogický asistent.

mihaba
Zaradenie - učiteľka v mš

Ako pedagogický asistent pracujem od 1.9.2021

Maria Pavlikova
Zaradenie - učiteľka v mš

Nadviažem na predchádzajúcu odpoveď. Ste nekvalifikovaná na obe pozície. Ak Vám dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ste zaradená v 7. platovej triede. Takto môžete byť zaradená v oboch pracovných činnostiach, až do ukončenia ÚSO vzdelania, kedy Vás preradia do 6. platovej triedy.

mihaba
Zaradenie - učiteľka v mš

Ďakujem za pomoc.