2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Základná škola ...
Kreditový príplatok - potvrdenie

Dobrý deň. Uzatvorili sme pracovný pomer s dôchodkyňou, ktorá zastupuje počas MD a RD. Posledný zamestnávateľ jej vyplácal kreditový príplatok 32g. Potrebujem potvrdenie od posledného zamestnávateľa, že vyplácal kreditový príplatok alebo zamestnanec môže predložiť aj posledný platový dekrét?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - potvrdenie

Dobrý deň,
na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ SR sa v praxi zaviedlo preukazovanie vyplácania príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. potvrdením od predchádzajúceho zamestnávateľa.