6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
elenaka
Uznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
pani Pavlíková chcem sa spýtať na príplatok za inovačné vzdelávanie.
Na základe žiadosti o príplatok za inovačné vzdelávanie sme uznali príplatok 3%. Moja otázka:
V odpovedi o uznaní mám napísať že vyhovuje a bude vyplácané od 1.2.2023 do 31.8.2026?
Alebo po dobu 7 rokov?
Veľmi pekne Vám ďakujem
Kakalíková

Maria Pavlikova
Uznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
doba vyplácania príplatku za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. je v súlade s ods. 2 uvedeného paragrafu sedem rokov, t. j. od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2030.

elenaka
Uznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Ďakujem za rýchlu odpoveď, prajem veľa úspechov.
Pekný deň

Olga Hladíková
Doplatenie príspevku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, p. Pavlíková, prosím o radu, zamestnankyňa, učiteľka MŠ absolvovala inovačné vzdelávanie v máji 2022 v súlade s plánom. Nepredložila žiadosť ani rozhodnutie o ukončení, až teraz požiadala o rozviazanie PP a zároveň žiada o doplatenie príplatku za inovačné od dátumu, kedy ukončila toto vzdelávanie a zároveň teraz predložila aj úradne overené rozhodnutie. Moja otázka znie, je zamestnávateľ povinný doplatiť jej tento príspevok alebo má akceptovať dátum predloženia písomnej žiadosti a vyplatí jej príspevok od tohto dátumu? Zároveň jej oznámiť, že nakoľko predložila žiadosť až v máji 2023, príplatok jej bude vyplácaný od mája 2023 do 30.4.2030?
Ďakujem srdečne za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplatenie príspevku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. patrí pedagogickému zamestnancovi vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Podľa ods. 3 uvedeného zákona zamestnávateľ prizná príplatok za profesijný rozvoj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o jeho priznanie. V súlade s ods. 2 sa vypláca sa po dobu siedmich rokov. Uvedený príplatok priznáte od 1. 6. 2023 do 31.5. 2030 a nič nebudete doplácať, pretože doba siedmich rokov sa dodrží.

Olga Hladíková
Doplatenie príspevku za inovačné vzdelávanie

Ďakujem pekne za odpoveď.