3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Návrat PZ po materskej a rodičovskej dovolenke.

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o usmernenie.

Vracia sa nám po 8 rokoch po čerpaní materských a rodičovských dovoleniek na 3 deti do zamestnania jedna pani učiteľka.

1. Uvažujem správne, ak v zmysle zákona č. 5553/2003 v znení § 6 ods4. písm c) a ods. 5, tejto pani učiteľka zarátam max. 6 rokov hoci bola mimo vyše 8 rokov ?

2. Pred nástupom na materskú dovolenku bola rok a pol zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Počas materskej resp. rodičovskej dovolenky vykonala rigoróznu skúšku a získala titul PaedDr. súvisiaci s jej zameraním.
Môžem jej vykonanie rigoróznej skúšky uznať ako I. atestáciu zmysle novely zákona 138/2019 platnej od 1.1.2022? Ráta sa jej obdobie trvania materskej a rodičovskej dovolenky do obdobia zaradenia ako samostatný pedagogický zamestnanec?

A ešte jedna otázka. Potrebujeme od apríla prijať na vyučovanie náboženstva nového zamestnanca. Doteraz to učila pani učiteľka s danou aprobáciou, ktorá odišla do iného zamestnania. Od apríla nám farský úrad určil kňaza, ktorý by mal učiť 2 dni v týždni 8 hodín / týždenne. Mohli by sme s ním uzavrieť Dohodu o pracovnej činnosti? Nakoľko počet dní dovolenky na daný úväzok a časové rozpätie by nepokryl mesiace júl a august. Samozrejme vieme, že aj kňaz je riadnym pedagogickým zamestnancom a pracovný pomer by mal byť uzatvorený do 31.8. Ide o mimoriadnu situáciu v zmysle toho, že od septembra nasledujúceho školského roka by mal prísť nový kňaz a tento u nás už nezotrvá.Potrebujeme zabezpečiť výučbu do konca júna a nevieme ani my a ani pán farár, čo s mesiacmi letných prázdnin.

Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Návrat PZ po materskej a rodičovskej dovolenke.

Dobrý deň,
keďže ste znalá problematiky, odpoviem stručne, znenie zákonov poznáte. V 1. prípade uvažujete správne, najviac šesť rokov starostlivosti o všetky deti. V 2. prípade rigoróznu skúšku jej môžete uznať po piatich rokoch zaradenia v kariérovom stupni samostatná učiteľka aj v priebehu čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a prepočítať jej celý plat. Ako samostatná učiteľka je zaradená aj počas materskej dovolenky. V 3. prípade by som nenazvala dohodu o pracovnej činnosti pracovným pomerom a postupovala by som ako uvádzate. Nezabudnite vyžiadať poverenie cirkvi v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

personalista
Návrat PZ po materskej a rodičovskej dovolenke.

Pani Pavliková ďakujem veľmi pekne.