5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ALAMAČ
zaradenie MOV do platovej triedy

Môžete mi prosím poradiť ohľadom zaradenia do správnej platovej triedy. v roku 2002 som ukončila Bc. majster odbornej výchovy na UMB v BB. Mám aj výučný list. V roku 2009 som začala pracovať v špeciálnom školstve ako majster odbornej výchovy, musela som si doplniť vzdelanie, aby som spĺňala kvalifikačné predpoklady. Toto štúdium som ukončila v roku 2014 ako Bc. špeciálnej pedagogiky na KU v Ružomberku. Následne som pokračovala v magisterskom štúdiu špeciálnej pedagogiky na danej fakulte. Chcem sa opýtať do ktorej platovej triedy som mala byť zaradená po ukončení Bc. štúdia a po ukončení Mgr. štúdia? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie MOV do platovej triedy

Dobrý deň,
pravdepodobne ste kvalifikovaná, nemám to na základ čoho posúdiť. Ako majster odbornej výchovy s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa máte byť zaradená do 6. platovej triedy. Splnenie kvalifikačnej požiadavky - špeciálno-pedagogická spôsobilosť, ktorú ste povinná získať, táto po ukončení Bc. štúdia a po ukončení Mgr. štúdia nemá na zaradenie do platovej triedy vplyv.

ALAMAČ
zaradenie MOV do platovej triedy

Dobrý deň,
chcem sa ešte uistiť, keďže mám ukončený titul Mgr. nemala by som byť zaradená podľa stupňa vzdelania do VŠ 2. stupňa?

Maria Pavlikova
zaradenie MOV do platovej triedy

Dobrý deň,
môj názor som Vám napísala, Vy nie ste špeciálny pedagóg, ale majster odbornej výchovy a u Vás sa posudzuje kvalifikačný predpoklad pre majstra odbornej výchovy a nie titul Mgr.

zabicka16
zaradenie MOV do platovej triedy

Dobrý deň.
Asi tomu ani ja nerozumiem. Akože nie je špeciálny pedagóg, veď skončila špeciálnu pedagogiku!!! Akože tu vôbec neplatí zaraďovanie PZ a OZ do platových tried od 1. januára 2019? Kde sú v Kategórii PZ : učiteľ materskej školy, vychovávateľ a majster odbornej výchovy a stupeň vzdelania sa delí na ÚSO, VŠ 1. stupeň a VŠ 2. stupeň ??? Potom prečo sa to tak delí? A pre koho to potom platí???
Oplatí sa mi potom ďalej študovať, aby som dosiahla titul Mgr., keď na tom nezáleží? Tiež študujem na KU v Ružomberku na špeciálnej pedagogike a tento rok by som mala ukončiť Bc. štúdium.