4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Viera9
Zaradenie zamestnanca do PT

Dobrý deň, pani Pavlíková chcem Vás poprosiť o správne zaradenie zamestnanca, ktorý bude pracovať na čiastočný úväzok ako UČ a čiastočný úväzok ako MOV.
Má nasledovné vzdelanie:
1. SPŠ -odbor elektrotechnika, rok ukončenia 2015
2. Bc.- VŠ 1.stupňa-Slovenská technická univerzita v Bratislave, v študijnom programe počítačová podpora
výrobných technológií ,v študijnom programe výrobné technológie , rok skončenia 2018
3. Ing. - VŠ 2.stupňa- Slovenská technická univerzita v Bratislave, v študijnom programe počítačová
podpora návrhu a výroby, študijnom odbore strojárstvo, rok ukončenia 2020
4. DPŠ pre učiteľa odborných predmetov, rok ukončenia 2022
5. Menovaný je učiteľom pre študijný odbor MECHATRONIK kód 4532 a je aj majstrom OV pre tento odbor
6. V školstve pracuje od 01.09.2020, teda má ukončené adaptačné vzdelávanie
7. Vyučovať bude predmety : agromechanika, automatizácia, elektronika, technológia opráv
poľnohospodárskych strojov, základy elektrotechniky

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do PT

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady učiteľa a majstra odbornej výchovy v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Vychádzajte z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1 a príloha č. 2. To skutočne ja neviem posúdiť.

Alena Schonvicka
zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň pani Pavliková poprosím Vás o radu ako zaradiť učiteľku do platovej triedy.
Kolegyňa bola preradená do MŠ.
Má absolvované VŠ druhého stupňa - inžiniersky odbor, ukončila DPŠ. V súčasnosti študuje druhý ročník predškolskú a elementárnu pedagogiku na VŠ. Ďakujem za radu

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň,
nepíšete podstatné náležitosti, odpoviem stručne, Vaša učiteľka je nekvalifikovaná.