8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Veronika_O
1.atestácia po ukončení DPŠ

Dobrý deň, mám vyštudovanú politológiu a momentálne končím DPŠ občianskej náuky. Moja otázka je, či si môžem urobiť 1.atestáciu po odučení 5. rokov ako samostatný pedagogický zamestnanec. Zároveň po ukončení DPŠ by som chcela ísť na rozširujúce štúdium slovenského jazyka. Ak by som odučila ako samostatný učiteľ slovenského jazyka ďalších 5 rokov, takisto by som si mohla urobiť atestáciu 1. stupňa? Od 13.11.2023 som podpísala Dohodu o pracovnej činnosti ako učiteľ občianskej náuky na strednej škole. Predtým som v školstve nepracovala. Začína sa mi počítať pedagogická prax od tohto dátumu? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
1.atestácia po ukončení DPŠ

Dobrý deň,
dnes je predčasne uvažovať o vykonaní atestácie, ak ste prvýkrát nastúpili do školstva, a to na dohodu o pracovnej činnosti. Na dohodu Vás nezaradia ani ako začínajúcu ani ako samostatnú učiteľku, neráta sa pedagogická prax, pretože na dohodu sa nezaraďuje do kariérových stupňov. Možno zaradia, ale nesprávne. O podmienkach na vykonanie atestácie sa informujte v atestačnej organizácii.

Veronika_O
Pedagogická prax asistenta učiteľa

Ešte raz dobrý deň,

od 01.01.2024 nastupujem na strednú odboru školu ako asistent učiteľa. Ani v takomto prípade sa mi nebude počítať pedagogická prax? Zároveň je možné, že od nasledujúceho školského roka 2024/2025 budem učiť- moja otázka znie, keďže mám vyštudovanú politológiu a ukončujem DPŠ občianskej náuky, budem môcť učiť ako kvalifikovaný učiteľ aj predmety ako právna náuka, spoločenská komunikácia, svet práce a etickú výchovu? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Pedagogická prax asistenta učiteľa

Dobrý deň,
ak budete pracovať na pracovnú zmluvu ako pedagogický asistent je to pedagogická prax. Na ktoré predmety budete kvalifikovaná v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Veronika_O
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som sa ešte informovať ohľadom zaradenia do platovej triedy kvalifikovaný učiteľ- hra na klavír. Momentálne študujem na konzervatóriu, hra na klavír, ale rozmýšľam nad tým, že po ukončení DPŠ si urobím rozširujúce štúdium kvalifikovaný učiteľ hra na klavír na Katolíckej univerzite v Ružobemberku. Moja otázka znie, že ak by som ukončila konzervatórium 6- ročné štúdium do akej platovej triedy by som bola zaradená? A ak by som si urobila rozširujúci modul, a mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v inom odbore (politológia) bola by som zaradená v rovnakej platovej triede ako učiteľ, ktorý napr. vyštudoval VŠMU 2.vysokoškolský titul+ DPŠ? Jedná sa mi o to, či sa mi oplatí absolvovať konzervatórium alebo si môžem radšej podať prihlášku na rozširujúci modul, ktorým by som bola zaradená do vyššej platovej triedy ako učiteľ s ukončením 6-ročného štúdia konzervatória a získaním DiS art. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
máte široký záber od politológie po hru na klavíri. Ja sa nevenujem poradenstvu na výber povolania. Do 7. platovej triedy môžete byť zaradená len ak budete kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Všetky ostatné alternatívy sú pre 6. a nižšiu platovú triedu. Posielam Vám link na lepšie zorientovanie sa pri zaraďovaní do platových tried. https://www.minedu.sk/data/att/27225.pdf

Veronika_O
DPŠ a rozširujúce štúdium

Ešte raz dobrý deň,

chcela by som sa ešte informovať, či po ukončení DPŠ, kde získam kvalifikáciu na učiteľstvo občianskej náuky, si môžem následne urobiť rozširujúce štúdium slovenského jazyka? Alebo je potrebné ďalšie pedagogické štúdium na získanie ďalšej aprobácie?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
DPŠ a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
doplňujúce pedagogické štúdiu (DPŠ) je pedagogické štúdium, nemusíte ho absolvovať niekoľkokrát. O podmienkach rozširujúceho štúdia sa informujte na príslušnej vysokej škole.