3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dancigpn
Školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
dovoľujem si Vás požiadať o odbornú pomoc v súvislosti s prijatím do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pozíciu školský špeciálny pedagóg, ktorý má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - sociálna pedagogika.

1.) Myslím si, že aby spĺňal zamestnanec kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti školského špeciálneho pedagóga v zmysle vyhlášky č. 173/2023 príloha č. 8, musí absolvovať rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu a musí mať najmenej 1 rok pracovnej činnosti s deťmi alebo so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je to správne?

2.) Ak by sme prijali do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu školského špeciálneho pedagóga a mal by najmenej 1 rok pracovnej činnosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale nemal by rozširujúce štúdium, je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru? Môžme ho zaradiť do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (2. pracovná trieda) do splnenia kvalifikačných predpokladov?

Ďakujem vopred za odbornú radu a za Váš čas .
Ciglanová

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
v obidvoch prípadoch uvažujete správne. Môžete ich prijať na danú pozíciu a ak ide o prvý pracovný pomer, využijete § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak by sa nedal uplatniť § 83 ods. 1, aj tak ich môžete prijať, ale budú zaradení v 6. platovej triede až do splnenia podmienok.

Dancigpn
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem veľmi pekne.