4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kalmárová
zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň,

som učiteľkou na 2.stupni ZŠ. Mám ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj, mám základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (vykonanú dňa 10.júna 2004), ukončené bakalárske vzdelanie v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (v tomto šk.roku končím Mgr.) a 30.júna 2013 som ukončila adaptačné vzdelávanie na našej škole. Do ktorej platobnej triedy by som mala byť teda zaradená?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pre posúdenie Vášho zaradenia do platovej triedy je okrem vzdelania dôležité uviesť aj predmety, ktoré vyučujete a v akom rozsahu. Predpokladám, že vyučujete anglický jazyk, pretože na žiadny iný predmet nespĺňate kvalifikačné požiadavky. Ak vyučujete anglický jazyk v rozsahu jednej polovice vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu a ukončili ste adaptačné vzdelávanie patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy.

aneta 40
podobný problém

Dobrý deň, mám podobný problém. Mám ukončené VŠ v odbore sociálny práca. Učím na odbornom učilišti odborné predmety a odbornú výchovu dievčatá - výrobu konfekcie v špec. triede.Mám ukončené stredné odborné vzdelanie - pánsky krajčír a potom aj maturitu z odevníctva. Čiže 3 +1. Urobila som si DPŠ na odborné predmety a odborný výcvik.Začala som študovať špeciálnu pedagogiku - rozširujúce štúdium. Do akej platovej triedy patrím,vie mi niekto poradiť? ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Máte ukončené vzdelanie v odbore sociálna práca a učíte na odbornom učilišti odborné predmety. Ste nekvalifikovaná a patrí Vám zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva. Nie je mi jasné akú DPŠ ste si urobili na odborné predmety a na ktoré, keď máte vyštudovanú sociálnu prácu. Ak ste DPŠ absolvovali pred vysokoškolským vzdelaním, mohli ste vykonávať majstra odbornej výchovy. Špeciálnu pedagogiku ste mali študovať namiesto sociálnej práce. Stále Vám chýba nejaký predmet, sociálna práca sa na odbornom učilišti asi nevyučuje. Špeciálna pedagogika nie je rozširujúce štúdium, je to doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti ako kvalifikačnej požiadavky na vyučovanie v špeciálnom školstve.