4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mrackova
Zákonník práce

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať na nasledovné:

1. Učiteľ mal uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú
od 25.08.2014 do 30.06.2015. Môže mať predlžený pracovný pomer na dobu určitú
od 01.07.2015 do 24.08.2016, alebo uzatvoriť s ním pracovný pomer na dobu neurčitú, lebo doba do 31.08.2016 prekročí zákonom stanovenú dobu 2 roky.

2. Učiteľ mal uzatvorený pracovný pomer od 01.09.2012 do 30.06.2015 na dobu určitú počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Od 01.07.2015 mohli by sme ho preradiť a s ním predĺžiť pracovný pomer na miesto pedagogického asistenta? V kolektívnej zmluve máme zaradenú výnimku v zmysle §48 odst.4d na opakovanie doby určitej pre pedagogického zamestnanca.
Doba predĺženia pedagogického asistenta by mohla byť do 31.12.2015, alebo
do 31.08.2016. Alebo musíme ukončiť s učiteľom pracovný pomer.

Veľmi pekne ďakujem za skoré vybavenie

Maria Pavlikova
Zákonník práce

Pracovný pomer na dobu určitú ste uzatvorili 25. 08. 2014, t. j pred nadobudnutím účinnosti § 11b zákona č. 317/2009 Z. z. Tento môžete dohodou o zmene dohodnutých podmienok predĺžiť do 24. 08. 2016 za podmienky, že nedôjde k prerušeniu ani na jeden deň. V druhom prípade, ak mal učiteľ uzatvorený pracovný pomer na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky, tak tu sa nemusí dodržať doba do 31. 8. vôbec. Ak budete predlžovať tento pracovný pomer platí to, čo som uviedla. Máte výnimku v KZ, tak nevidím žiaden problém na ďalšie predĺženie na dobu ako potrebujete. Pracovný pomer sa nesmie prerušiť.

mrackova
zákonník práce

Dobrý deň,

ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Ale v druhom prípade, sme sa asi nerozumeli,učiteľ ukončil zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
a od 01.07.2015 by bol preradený na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta, či ešte s ním môžeme uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zákonník práce

Učiteľ je prijatý na dobu určitú na zastupovanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Učiteľ toto zastupovanie ukončí 30. 6.2015 a na druhý deň 1. 7. 2015, t. j. bez prerušenia pracovného pomeru ho dohodou o zmene pracovnej zmluvy preradíte na miesto asistenta učiteľa a súčasne dohodnete pracovný pomer na dobu určitú ako Vám to vyhovuje, napr. do 30. 6. 2016 alebo na inú dobu. Prečo by ste nemali uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú ? V čom vidíte problém ? Nevadí, aj keby zastupoval materskú dovolenku 5 rokov, to sa nevylučuje. Zákonník práce v paragrade 48 ods. 4 písm. a) to umožňuje. Nevadí ani zmena funkcie z učiteľa na asistenta.