2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Luba Betakova
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
pracujem ako učiteľka v špeciálnej materskej škole. Spĺňam kvalifikačné požiadavky na prácu učiteľky v ŠMŠ, ak mám nadobudnuté vzdelanie:
Magisterské štúdium v študijnom odbore špeciálna pedagogika v študijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika na UK v Bratislave - Pedagogickej fakulte.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky v špeciálnej materskej škole sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením. Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je uvedené pod písm. A. I napriek tomu, že ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika, nespĺňate kvalifikačné predpoklady pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej materskej škole.