2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alzbeta Sm
preradenie po atestácii

chcela by som poprosiť o radu:
Kedy má byť ped. zamestnanec preradený do vyššej platovej triedy po vykonaní atestácie? Napr. atestáciu vykoná 17.9., môže byť do kariérnej pozície učiteľ s druhou atestáciou zaradený od 1.10. a od tohto dátumu preradený do 12. plat triedy?

Maria Pavlikova
Preradenie po atestácii

Vykonaním atestácie (prvej alebo druhej) pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady na zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atesáciou a podobne aj odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou. Ak zamestnanec vykonal atestáciu 17. 9. 2015, do vyššej platovej triedy ho zaradíte od 18. 9. 2015, samozrejme za podmienky, že učí predmety svojej aprobácie podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice minus jedna hodina svojej vyučovacej povinnosti.