3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
Kompetencie

Dobrý deň,
môže mať samostatná mzdová pracovníčka kompetenciu automaticky priznať vo výplate pracovníkom doplatok do minimálnej mzdy? Po upozornení riadiacich pracovníkov na stav tabuľky č. 5 pre školstvo ,ktorá v pl. triede 1/12 nedosahuje výšku minimálnej mzdy, bolo pracovníčke oznámené, že keď pracuje so mzdami, pozná zákony, automaticky má priznať doplatok. Ona ho teda priznala. Môže si sama vyhotoviť nejaký podklad písomný, že nakoľko upratovačka dosiahla podľa tabuľky tarifu 367 Eur a ja "mzdárka ti priznávam doplatok 13 Eur?" Alebo má čakať na písomný podklad od riadiacich pracovníkov. Kto pracujete s týmito vecami v praxi a aj v zmysle zákonnosti, prosila by som usmernenie pre priateľku. Alebo netreba nič vyhotovovať?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kompetencie

Zákon o minimálnej mzde jasne určuje, že každý zamestnanec pracujúci na plný pracovný úväzok má zákonný nárok na minimálnu mzdu. Ak ju nedosiahne, napr. aj z dôvodu našich platových tabuliek je podľa môjho názoru plne v kompetencii mzdovej účtovníčky doplatok do minimálnej mzdy každý mesiac dopočítať. Dobre prepracovaný mzdový program by mal takúto záležitosť riešiť s upozornením, že tej a tej zamestnankyni sa dopláca do minimálnej mzdy. Nepredpokladám, že by si mzdová učtovníčka mala viesť nejakú evidenciu, prípadne očakávať príkaz od riaditeľa.

Nicole
Kompetencie

Ďakujem za vysvetlenie, že sa nemusí robiť nejaké zbytočné papierovanie ani zo strany mzdovej účtovníčky.