2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danuska Korenova
Osvedčenie o priznaní kreditov

Dobrý deň,
prosím Vás o informáciu ako postupovať pri vydávaní osvedčenia a priznávaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky.
Rigorózna skúška bola vykonaná 12.1.2016. Zamestnankyňa predložila potvrdenie vydané 22.1.2016 PF UMB v Banskej Bystrici o absolvovaní rigoróznej skúšky , ktoré obsahuje všetky potrebné údaje je opatrené okrúhlou pečiatkou, nemá číslo jednacie. Promócie budú až v júli 2016.
Môže byť osvedčenie o priznaní kreditov vydané aj na základe uvedeného potvrdenia alebo ho môžem vystaviť až po promóciách? V osvedčení o priznaní kreditov, ktoré vydá zriaďovateľ, by malo byť uvedené aj číslo dokladu (diplomu) a to ja v súčasnosti nemám.
Ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Osvedčenie o priznaní kreditov

Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu z príslušného odboru, do času vydania diplomu dekan vydá osvedčenie o vykonaní rigoróznej skúšky a obhájení rigoróznej práce z príslušného odboru, ktoré oprávňuje uchádzača používať príslušný titul. Ak má Váš zamestnanec tri roky pedagogickej praxe, mohli by ste mu vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov aj bez diplomu, ale ja na Vašom mieste by som tak urobila až po predložení diplomu a kreditový príplatok doplatila spätne. Ale to hovorím iba zo skúsenosti. Samozrejme, že zákon nie je o tom, aby riešil takéto administratívne nezrovnalosti, je to vec pohľadu na daný prípad.