3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Sabina Katonová
Asistent učiteľa

Dobrý deň.
Asistent učiteľa na špeciálnej základnej škole k splneniu kvalifikačných predpokladov musí mať ukončenú špeciálnu pedagogiku? Ak áno, odkedy a na základe akej úpravu?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. Vyžaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa padagogické alebo nepedagogické a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Špeciálnopedagogická spôsobilosť sa nevyžaduje a v prípade, že pedagogický asistent pôsobí na špeciálnej škole.

Sabina Katonová
Ďakujem pekne.

Ďakujem pekne.