2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ivan30
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň prajem, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám ukončené Mgr. štúdium sociálnej práce, ďalej mám ukončené doplnkové pedagogické štúdium. V septembri 2015 som ukončil dvojročné štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore: Pedagogika mentálne postihnutých, čím som získal špeciálno-pedagogickú spôsobilosť pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V školstve celkovo pracujem 5 rokov. V špeciálnej triede som štvrtý rok.
A moja otázka znie: V akej platovej triede by som mal byť zaradený?
Za odpoveď Vám vopred pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe vzdelania, ktoré uvádzate Vám patrí zaradenie do 9. platovej triedy. Na činnosť učiteľa v špeciálnej škole (špeciálnej triede) nespĺňate kvalifikačné predpoklady i napriek tomu, že ste ukončili dvojročné štúdium špeciálnej pedagogiky. Na to, aby ste boli kvalifikovaný musíte absolvovať rozširujúce štúdium nejakého všeobecno-vzdelávacieho predmetu, ktorý sa na základnej, teda aj špeciálnej škole učí. Sociálna pedagogika nie je takýmto predmetom.