4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
Zaradenie pedagogického asistenta počas štúdia

Dobrý deň,
prosím o odbornú pomoc pri zaradení pedagogických asistentov.
1/ Ped. asistent - Bc. - ukončený nepedagogický študijný odbor, tento rok pokračuje vo 4. ročníku, ukončil vo 02/2016 adaptačné vzdelávanie a zároveň vo 02/2016 začal doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré ukončí spolu aj s magisterským štúdiom v roku 2017. Podľa § 60 ods. 4 zákona sa od 03/2016 bude považovať za samostatného v 9 PT?

2/ Druhý asistent - ukončené gymnázium, vo 02/2016 ukončené adaptačné vzdelávanie, ale študovať začne až v ak. roku 2016/17. Po ukončení adaptačného vzdelávania sa považuje za nekvalifikovaného v 7 PT a keď začne študovať bude samostatný 8 PT alebo 9 PT ?
Neviem, podľa čoho sa prihliada na stupeň vzdelania v čase štúdia, keď sa považuje za samostatného ?

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta počas štúdia

V obidvoch prípadoch doplňte vznik pracovného pomeru v škole, pretože práve to má vplyv na zaradenie do platovej triedy po ukončení adaptačného vzdelávania.

Marta Kolumberova
Dobrý deň, obidvaja asistenti

Dobrý deň,
obidvaja asistenti nastúpili do pracovného pomeru 03.09.2014.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta počas štúdia

V obidvoch prípadoch si musia doplniť DPŠ. Plynie im rovnaká lehota podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., a to do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať (t. j. do 2. 9. 2016) a do štyroch rokov (do 2. 9. 2018) ukončiť.
1. Po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do kariérového stupňa v súlade s § 60 ods. 4 zákona do kariérového stupňa samostatný a zaradíte do 9. platovej triedy. Ak úspešne ukončí DPŠ zostane tak zaradený.
2.Po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do kariérového stupňa v súlade s § 60 ods. 4 zákona do kariérového stupňa samostatný a zaradíte do 8. platovej triedy. Ak úspešne ukončí DPŠ v hore stanovených lehotách zostane tak zaradený.

Poslednej otázke nerozumiem.