5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana7
Zaradenie do 12. platovej triedy

Som učiteľkou na ZŠ, som zaradená do 11. platovej triedy. K 30. júnu 2017 som mala platných 61 kreditov za vzdelávanie - platnosť 47 kreditov skončila 1.7. 2017, 14 kreditov platí do 17.2.2018. Žiadosť o 2.atestáciu som odoslala k 30. júnu 2017, 2. atestáciu som vykonala 27.10. 2017.
Ako má škola postupovať pri zaradení do 12. platovej triedy, ak platnosť kreditov skončila skôr, ako som vykonala 2. atestáciu? Momentálne som stále v 11. platovej triede, musím znova získať 60 kreditov, aby ma mohla škola zaradiť do 12 pl. triedy?

Dúfam, že som problém popísala dostatočne a za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do 12. platovej triedy

V § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, že o vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie alebo ktorý získal 60 kreditov. Prípravné atestačné vzdelávanie ste neabsolvovali. Vzdelávacej inštitúcii ste predložili osvedčenia so 60 kreditmi, ktoré stratili platnosť ešte pred vykonaním atestácie a to vzdelávacia inštitúcia videla na osvedčení. a z tohoto dôvodu Vás nemali pozvať na vykonanie atestácie. 47 kreditov stratilo platnosť a zastavili Vám aj vyplácanie kreditového príplatku ešte pred vykonaním atestácie V deň vykonania atestácie ste nemali „k dispozícii“ 60 kreditov a atestáciu Vám nezohľadnili, takže Vás nezaradili do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou. Podľa môjho názoru postup zamestnávateľa je správny, aj keď určite to pociťujete ako nespravodlivosť. Nie je to však celkom jednoznačné. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR.

fialkazv
dokumenty k priznaniu 12. platovej triedy

Mám mať vystavenú od tohto mesiaca novú pracovnú zmluvu. Doteraz som bola vedená ako asistent učiteľa. Stačí predložiť iba doklad o druhej atestačnej skúške+vzdelávanie k druhej astestácii+ kredity? Nemusím predkladať doklad o náhrade prvej astestácie (ŠIŠ), ten som dokladala k vzdelávaniu k druhej atestácii, ináč by ma k nej nepripustili....obávam sa, žeby mi nepriznali 12. platovú triedu, tak ako mám ústne prisľúbené. Druhú atestačnú skúšku som vykonala v decembri, avšak od septembra som na danej škole vedená ako asistent učiteľa (9. platová tireda). Pričom som vykonávala priamu vyučovaciu povinnosť, (štátna škola). Na školu má prísť kontrola, ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Dokumenty k priznaniu 12. platovej triedy

Bez ohľadu na to, či na školu príde kontrola alebo nie, v osobnom spise majú byť založené všetky doklady o vzdelaní, na základe ktorých sa pedagogickí zamestnanci zaraďujú do kariérových stupňov a platových tried. To znamená všetky vysvedčenia, nestačí diplom a všetky ostatné doklady o vykonaných atestáciách o získaných kreditoch aj o tých, ktoré boli použité na vykonanie atestácie. Význam má aj informácia o zaradení do kategórie v čase, keď ste vykonali druhú atestáciu, prípadne, keď Vám priznali náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Druhú atestáciu ste vykonali v zaradení do kategórie asistent učiteľa ? Asistent učiteľa podľa § 16 zákona č. 317/2009 Z. z. nevykonáva atestácie, pretože § 49 až 51 zákona, ktorý pojednáva o atestáciách sa na neho nevzťahuje. Ak ste prihlášku vypísali správne a pravdivo, nemohli Vám umožniť vykonať druhú atestáciu pre kategóriu učiteľ.

fialkazv
Dokumenty k priznaniu 12. platovej triedy

Druhú atestáciu som vykonala v zaradení učiteľ pre nižšie stredné vzdelávnaie. Zatiaľ mám pracovnú zmluvu na 8h asistent učiteľa a 3h na dohodu o činnosti. Kôli kontrole mi teraz ubrali z úväzku 3h, ale nemám zatiaľ žiadny papier v ruke.