63 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Melánia Gribová...
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som učiteľka materskej školy so stredoškolským vzdelaním na SPgŠ KG v Prešove. Dorobila som si učiteľstvo ekonomických predmetov Mgr. Do akej platovej triedy mám byť zaradená? Ďakujem.

Štefan Rác
Platové zaradenie

Nakoľko vykonávate prácu učiteľky MŠ, nemôže Vám byť zohľadnené magisterské vzdelanie ekonomických predmetov, nakoľko ho vo svojej práci nevyužívate. Vaše platové zaradenie zostáva nezmenené v 8. platovej triede.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Predpokladám, že stredoškolské vzdelanie máte so zameraním učiteľstvo materskej školy. Ak áno, tak ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., pre učiteľku materskej školy, a preto máte byť zaradená do 9. platovej triedy.

Melánia Gribová...
Zaradenie do platovej triedy

A ak si urobím prvú atestáciu budem zaradená do vyššej triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak pri vzdelaní, ktoré uvádzate vyššie, vykonáte prvú atestáciu, táto bude nadväzovať na úplné stredné odborné vzdelanie, teda na to, ktoré je plnením kvalifikačných predpokladov, pretože atestáciu môže vykonať len kvalifikovaný učiteľ a budete učiteľka materskej školy s prvou atestáciou zaradená do 9. platovej triedy.

Maria Cernuskova
Platova trieda

Dobry den p.Pavlikova, rada by som sa spytala mam ukonceny II.stupen Mgr. odbor soc.pedagogika a vychovavatelstvo a nadstavbu predskols.PG. Pracujem ako ucitelka MS uz druhy rok zaradili ma do 9.plat.triedy a teraz som prestupila do inej MS a kedze si ukoncujem adaptacne na novej MS zevraj mam byt v 8.mej plat.triede a po ukonceni adaptacneho do 9tej. Je to pravda? Pretoze doteraz som bola v troch MS a vsade ma zaradili do 9.tej plat.triedy. Uz sama neviem kde mam byt. Dakujem za ochotu a odpoved Cernuskova

Maria Pavlikova
Platová trieda

Stredoškolské vzdelanie máte so zameraním učiteľstvo materskej školy a ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre učiteľku materskej školy, a preto máte byť zaradená do 9. platovej triedy ako začínajúca a aj po ukončení adaptačného vzdelávania zostanete zaradená v 9. platovej triede.

kikuliak
atestačná skúška

Pekný deň prajem, som učiteľka v mš, mám stednú ped. školu, vysokoškolské vzdelanie - Mgr. odbor Pedagogika. Som zaradená v platovej triede 9. Chcem sa spýtať ak si spravím prvú atestačnú skúšku budem preradená do 10 platovej triedy? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Atestačná skúška

Na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy. Ak vykonáte atestáciu nadväzujúcu na toto vzdelanie, budete zaradená do 9. platovej triedy rovnako ako ste aj teraz po zohľadnení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z, z.

Ašad 42
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, poprosila by som o radu. Budúci zamestnanec predbežne predložil tieto doklady (pedagogickú a odbornú prax zatiaľ neviem):
1995 VŠ II.stupňa UKF Ba -odbor - Sociológia
1996 pedagogická spôsobilosť -učiteľstvo vš.-vz. predmetov -sociológia UKF Ba
2010 rigorózna skúška - sociálna práca

-zaradenie do platovej a pracovnej triedy ak by vykonával v ZŠ bežnej (1/2 úväzok) pedagogického asistenta ?
-zaradenie do platovej a pracovnej triedy ak by vykonával v ZŠ bežnej sociálneho pedagóga ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak zamestnanca s uvedeným vzdelaním zaradíte do kategórie asistent učiteľa, zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci asistent učiteľa do 8. platovej triedy a pracovnej triedy jeden. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XVII. vzdelanie v podstate spĺňa. Ak ho zaradíte do kategórie odborného zamestnanca sociálneho pedagóga, je v zmysle uvedenej vyhlášky, príloha č. 2, prvý diel, časť IV. Sociálny pedagóg nekvalifikovaný, zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci sociálny pedagóg do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva.

JanaBarnincova
Zaradenie do PT

Dobrý deň pani Pavlíková.

Mala by som na Vás jednu prosbu o radu, ktorá sa týka zaradenia do platovej triedy v MŠ. Mám vyštudovanú BC: Predškolská a elementárna pedagogika a MGR: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Študovala som na UKF v Nitre a tam nám aj z ministerstva školstva bolo potvrdené, že nám MGR titul v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie bude platiť aj do MŠ. Mám ukončenú prvú atestáciu a nemám strednú pedagogickú školu. S týmto ukončeným vzdelaním neviem či som zaradená v správnej platovej triede. Rada by som bola keby ste mi napísali do akej platovej triedy mám byť zaradená. Je veľa názorov tak sa radšej spýtam Vás ako kompetentnej osoby. Veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď a prajem pekný deň Barnincová.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I Učiteľ materskej školy spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované. Vykonali ste prvú atestáciu, ktorá sa viaže na vzdelanie, ktoré je plnením kvalifikačných predpokladov a máte byť zaradená do 10. platovej triedy. Je to uvedené v § 49 ods. 5 a 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

rogiba
Posunie ma atestácia do vyššej platovej triedy?

Dobrý deň, so učiteľka v Mš, mám gymnázium a ukončenú vysokú školu 2.stupňa v odbore Psychológia. Po vysokej som si robila 2 ročnú nadstavbu učiteľstvo pre materské školy. Chcela by som ísť na 1. atestáciu. Má to vôbec zmysel? Posunie ma to v platovej triede?

rogiba
Posunie ma atestácia do vyššej platovej triedy?

Dobrý deň, so učiteľka v Mš, mám gymnázium a ukončenú vysokú školu 2.stupňa v odbore Psychológia. Po vysokej som si urobila 2 ročné pomaturitné štúdium učiteľstvo pre materské školy. Chcela by som ísť na 1. atestáciu. Má to vôbec zmysel? Posunie ma to v platovej triede?

Maria Pavlikova
Posunie ma atestácia do vyššej platovej triedy

Ste kvalifikovanou učiteľkou materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. a preto ste zaradená do 9. platovej triedy. Po vykonaní prvej atestácie, ktorá bude v súlade s § 49 ods. 5 a 7 zákona č. 317/2009 Z. z. nadväzovať na ÚSO vzdelanie ostanete zaradená v 9. platovej triede ako učiteľka materskej školy s prvou atestáciou. Vykonaná atestácia by bola pre Vás vhodná, ak by ste sa uchádzali o miesto riaditeľky materskej školy, prípadne základnej školy, kde sa prvá atestácia vyžaduje ako kvalifikačná požiadavka.

JanaBarnincova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
pani Pavlíková neviem či dobre rozumiem:
v zákone 437/ 2009Z.z.
Časť I. Učiteľ materskej školy Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
ide o jeden odbor, ktorá obsahuje obe tieto zložky?

A mám ešte jednu otázočku keby som išla učiť do ZŠ platila by mi atestácia aj tam, lebo zákon 317/2009 Z.z. § 49 ods.7 hovorí:
Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal.

Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórií učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady.

A táto posledná veta ma pletie, vychádzalo by mi z toho, keďže spĺňam kvalifikačné predpoklady aj na učiteľstvo 1-4 tak by mi mala platiť, alebo si zákon zle vysvetľujem.

A posledná otázočka, ktorý zákon určuje, že ak učiteľ MŠ nezískal maturitu ako učiteľ MŠ, považuje sa za učiteľa MŠ s iným ako považovaným vysokoškolským vzdelaním. Nikde som tento zákon nenašla tak neviem.

Ďakujem za odpovede pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Áno, vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy pod písm. A bod 10 uvedené vzdelanie je absolvované ako jedno štúdium. Ak ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy aj kvalifikovaná učiteľka napr. pre prvý stupeň základnej školy a vykonáte prvú atestáciu v jednej z podkategórii, na ktorú ste kvalifikovaná, bude Vám platiť aj pre druhé pracovné zaradenie. Poslednej otázke nerozumiem , "ak učiteľ MŠ nezískal maturitu ako učiteľ MŠ, považuje sa za učiteľa MŠ s iným ako považovaným vysokoškolským vzdelaním." ak nezískal maturitu, má iné vysokoškolské vzdelanie ?

JanaBarnincova
Zaradenie do PT

Pýtala som sa to, lebo viem, že veľa mojich spolužiačok z VŠ , ktoré nemali maturitu pre MŠ si ju po VŠ a po 1. Atestacii išli spraviť a tým, že získali maturitu pre MŠ boli zaradené do 11PT. A teda chcem sa dozvedieť či aj ja keby som si urobila maturitu predškolsku pedagogiku by som išla do 11PT. Či toto určuje nijaky zákon. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Zaradenie spolužiačok nie je určujúce, ale určujúce je Vaše vzdelanie. Napíšte konkrétne, akú máte strednú školu, akú máte vysokú školu a k akému stupňu vzdelania ste vykonali prvú atestáciu a v akej škole učíte.

Ašad 42
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer p. Pavlikova, poprosila by som o radu:
1973 VŠ II.stupňa v odbore: učiteľstvo pre koly I.cyklu(prírodopis-základy poľnoh.výroby)
1981 UK Bratislava-rozširujúce učiteľské štúdium v odbore psychopédia( kvalifikácia pre školy a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť)
1985 UK Bratislava- rozširujúce učiteľské štúdium v odbore liečebná pedagogika
2010 rigorózna skúška v odbore: Sociálna práca
2012 MPC Brat. prvá atestácia zaradenie do kategórie: odborný zamestnanec/liečebný pedagóg
2015 MPC Brat. druhá atestácia zaradenie do kategórie: liečebný pedagóg

Prax dlhodobá či pedagogická tak aj ako odborný zamestnanec. Riaditeľ ZŠ, učiteľ ako aj riaditeľ CPPPaP, CVPP, riaditeľ odboru školstva.

Prosím o pomoc pre posúdenie kvalifikovanosti na pozícii : špeciálny pedagóg v ZŠ a pomoc pri jeho
zaradení do platovej a pracovnej triedy.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Máte kombináciu vzdelaní najskôr ako učiteľ, následne rigorózna skúška v odbore sociálna práca, ktorú nemáte vyštudovanú a prvá atestácia a druhá atestácia ako odborný zamestnanec - liečebný pedagóg, ale vzdelanie liečebný pedagóg je učiteľské. Nedovolím si tvrdiť, že ako školský špeciálny pedagóg ste kvalifikovaná. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR na posúdenie Vašej kvalifikovanosti.

Zuzka1908
započítanie praxe

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom započitaných rokov praxe. Mám vyštudovanú obchodnú akadémiu. po štúdiu som išla na materskú, rodičovskú dovolenku ( 2 roky) prihlásila som sa externe na VŠ- predškolskú a elementárnu pedagogiku. Po štúdiu (06/2014) som som išla opäť na MD a RD (3 roky). Od 1.9. 2017 som pracovala ako začínajúca učiteľka v MŠ, od mája 2018 som samostatná učiteľka. Nie je mi úplne jasne, či sa mi do praxe počíta aj prvé dieťa, keď som mala dokončenú OA, alebo až to druhé, po skončení VŠ pedagogickej. Poradte mi prosím Vás, koľko rokov praxe by sa mi malo počítať. Bol by rozdiel, keby si robím školu denne? Počíta sa aj adaptačné obdobie? Velmi pekne ďakujem za odpoveď!

Zuzka1908
započítanie praxe

VŠ mám 1. stupňa- Bc.

langyal96
zaradenie do pracovnej triedy

Dobry deň, pani Pavlíková,
prosím Vás o radu ohľadom započitaných rokov praxe a kreditov. Mám odučenych 11 rokov na základnej škole s aprobáciou dejepis-maď. jazyk. Na univerzite som učil ako odbor. asistent (PhD) 3 roky. Mám 60 kreditov získanych. Ako budem zaradeny ako odborny asistent na vysokej škole? Uznajú mi tam kreditové príplatky? Započítajú mi tam roky pedagog. praxu na základnej škole? Za odpoveď Vám srdečne ďakujem.

bibi0413
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň prajem, prosím o radu pri zaradení novej učiteľky MŠ. Má ukončenú strednú odbornú školu - odbor obchodný pracovník a ukončený I. stupeň Univerzity Komenského - odbor predškolská a elementárna pedagogika...mám ju zaradiť do 8 platovej triedy ako začínajúcu uč. a po absolvovaní adaptačného vzdel. pôjde do 9 ako samostatná? Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Áno, uvažujete správne, niet čo dodať.

Erika55
zaradenie do platovej triedy

Do akej platovej triedy ma byt zaradeny pracovnik- vychovavatel - zacinajuci ped.prac, ktory ma ukoncenu strednu ped. a soc.akademiu - ucitelstvo v MS a vychovavatelstvo, VS studium bakalarske - soc.praca, mgr. - socialna pedagogika a skoncil rigoroznu skusku v stud.odbore pedagogika?
Dakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Začínajúci vychovávateľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zaradí do 9. platovej triedy.

Erika55
Platove zaradenie - vychovavatel SKD

Dobry den, p. Pavlikova!
Velmi pekne dakujem za vasu odpoved.
Chcela som sa opytat ci teda je v poriadku, ak ma zaradili ako zac. pedag.zamestnanca do 7 plat.triedy.
Uviedli mi ze mi ako kvalfikaciu uznali iba stredoskolske ped.vzdelanie.
Vysokoskolske studium (mgr.) vykonanim statnej skusky v studijnom odbore 1.1.4 Pedagogika, studijny program socialna pedagogika a vykonanim rigoroznej skusky v studijnom odbore 1.1.4 (PhDr.) som na vykon vychovavatelstva v skd nekvalifikovana, nemam sposobilost.
A preto moja dalsia otazka smeruje k doporuceniu vzdelania pre ziskanie kvalifikacie pre vychovavateku v SKD, ak chcem byt zaradena do vyssej platovej triedy. (Pomohlo by mi doplnujuce vzdelanie, rozsirujuce vzdelanie - specialna pedag.)?
Velmi pekne dakujem, zostavam s pozdravom.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie - vychovávateľ ŠKD

Už som vám odpovedala, pozrite si moju odpoveď. Ak chcete byť kvalifikovanou vychovávateľkou na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, študujte vychovávateľstvo, prípadne učiteľstvo pre základné školy. Každá iná “náhrada“ je len vyhodený čas a peniaze. Na čo Vám bude špeciálna pedagogika ?

gabina2003
zaradenie do platovej triedy

Dobry den! Chcem sa opytat ako je to s tou praxou u školskeho špeciálneho
pedagoga. Nakoľko pracujem ako školsky špec.pedagog a nemam 5 ročnu prax. Len že vraj podla noveho nie je potrebna 5 ročna prax.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nedá sa to takto jednoznačne povedať. Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý diel časť II. Tú sú uvedené jednotlivé vzdelania so zameraním na špeciálnu pedagogiku a je tu uvedené, pri ktorých vzdelaniach sa vyžaduje osobitná kvalifikačná požiadavka, ktorou je päťročná prax v oblasti špeciálneho školstva, a pri ktorých sa nevyžaduje.

Ildiko Gal Andr...
zaradenie do platovej triedy

Do ktorej platovej tarify mám zaradiť učiteľku, ktorá má viac ako šesť rokov praxe ( starobná dôchodkyňa), má doktorandské štúdium. Nemá I. atestáciu. Mám ju zaradiť najprv do 11 triedy s I. atestáciou a o dva mesiace do 12 triedy s II. atestáciou?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nepíšete, či je kvalifikovaná, čo učí, ako bola zaradená doteraz a pod. Že je starobná dôchodkyňa nemá na zaradenie vplyv.

MartaSuchanovská
Oznámenie o preradení

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom preradenia do nižšej platovej triedy a preradením z kariérového stupňa zo samostatného učiteľa základnej umeleckej školy na nekvalifikovaného. Odôvodnením mi bolo predložené, že som nesplnila podmienku doplnenia pedagogického vzdelania. Chcem sa opýtať do koľkých rokov od nástupu do práce si toto doplnenie treba voči zamestnávateľovi splniť. Pedagogické vzdelávanie si dopĺňam momentálne štvrtým rokom v nadštandardnej dĺžke štúdia na vysokej škole. O tomto stave som zamestnávateľa informovala v septembri. Ďakujem

Maria Pavlikova
Oznámenie o preradení

Ak pedagogický zamestnanec získal odbornú spôsobilosť, ale nezískal pedagogickú spôsobilosť, je povinný vzdelanie podľa § 8 a § 8b zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. pedagogickú spôsobilosť získať v súlade s § 60 ods. 2 uvedeného zákona, a to do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ho úspešne ukončiť. Nesplnenie uvedenej podmienky sa podľa § 60 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti.

Anna.j
Zaradenie

Dobrý deň,

chcem sa informovať ako by to vyzeralo s mojím zaradením do platovej triedy, respektíve stupňa ako vysokoškolskej učiteľky. Momentálne si robím doktorát zo slovenskej literatúry, ktorej som aj absolventkou (Mgr.). Ak by som chcela zostať pracovať na pôde vysokej školy, do akej platovej triedy budem s titulom PhD. zaradená? Trojročné doktorandské štúdium sa, ako som si tu prečítala, nezapočítava do pedagogickej praxe, hoci celý čas štúdia vediem semináre, čiže vykonávam aj pedagogickú činnosť. Ako je to potom so zaraďovaním do platových tried s titulom PhDr. (malým doktorátom), prípadne nadobudnutým titulom docent atď?
A ešte jedna otázka - mám ukončený bakalársky stupeň učiteľstva akademických predmetov (sj-psy), magisterský je už neučiteľský (iba sj) - ak by som chcela ísť učiť na ZŠ prípadne SŠ potrebujem si dorobiť pedagogické minimum alebo mi v tom vie nejako pomôcť tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (slovenský jazyk a literatúra)? Môžem učiť aj popri dorábaní si pedagogického minima a kam by som bola v takomto prípade zaradená?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Moje všetky odpovede sa týkajú výlučne základného a stredného školstva. Vysoké školy nepostupujú podľa zákonov, ktoré uvádzam a prax na vysokej škole nie je pedagogickou praxou v zmysle § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Takže nemôžete moje odpovede uplatňovať na učiteľov vysokých škôl.

Olga Hladíková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, p. Pavlíková, do akej triedy mám zaradiť novú učiteľku MŠ s 29 ročnou pedagogickou praxou, má ukončenú maturitu učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a má I. atestáciu v kategórii vychovávateľ?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaša pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni maturity, t. j. úplného stredného odborného vzdelania. Prvú atestáciu vykonala pre kategóriu vychovávateľky. Platí tu § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z., že vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia v kategórii vychovávateľ sa nemôže uznať pre kategóriu učiteľ a podkategóriu učiteľ materskej školy. Uplatní sa § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a preto zaradíte učiteľku do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 8. platovej triedy,

Andrea22
Výška platu

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, čo by bolo pre mňa platovo výhodnejšie - zamestnať sa ako pedag.zamestnanec na SOŠ, alebo ako pedag.zamestnanec na ZŠ? Do ktorej platovej triedy by som bola zaradená na ZŠ a do ktorej na SŠ ako odborný zamestnanec? Na ZŠ momentálne učím matematiku, ale spĺňam aj kvalifikačné predpokl.na výučbu ekonom.predmetov. Mám ukončené Ing. štúdium, odbor ekonomika a manažment, absolvované DPŠ a tiež rozširujúce štúdium matematiky. Prax mám 6 rokov.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Výška platu

V prvom rade si musíme objasniť, či chcete pracovať ako odborný zamestnanec alebo ako pedagogický zamestnanec. Zákon č. 317/2009 Z. z. to rozlišuje v štvrtej časti vo viacerých paragrafoch. Ja predpokladám, že ako pedagogický zamestnanec - učiteľ. Ako učiteľ strednej školy ste kvalifikovaná na vyučovanie ekonomických predmetov a možno aj matematiky - nemám to ako posúdiť. Na vyučovanie na základnej škole ste pravdepodobne kvalifikovaná na vyučovanie matematiky. Bez konkrétnych údajov to neviem určiť a už vôbec neviem určiť ktorá škola Vám dá aký plat. Záleží, či budete plniť kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery týždennej vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu.

Andrea22
Výška platu

Na úvod sa Vám chcem poďakovať za odpoveď. Momentálne učím na ZŠ, mám plný úväzok a učím len matematiku. Ukončené rozširujúce štúdium matematiky je vhodné aj pre SŠ. Zaujímalo by ma hlavne, kde by som bola zaradená na SŠ, do ktorej platovej triedy? Teda či tak isto ako na ZŠ - 10.plat.trieda?
Pre SŠ platí iná platová tabuľka ako je plat.tabuľka pre ZŠ (alebo ZŠ a SŠ vychádzajú z rovnakej plat.tabuľky)?
Ďakujem za odpoveď.

Melánia Gribová...
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlikova. Prosím Vás do akej platovej triedy budem zaradená ak ukončím rozširujúce štúdium predprimárne vzdelávanie na UMB. Som v prvom semestri a mám ukončené stredne vzdelanie pre materské školy, Mgr. Ucitelstvo ekonomickych predmetov, prvú atestáciu pre stredoškolské vzdelanie potrebnú na riadiacu činnosť v MS. Budem po absolvovaní rozširujúceho studia zaradená do vyššej platovej triedy alebo mi budú priznané kredity ak sa upraví zákon 317/2009? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Po zohľadnení Vášho doterajšieho vzdelania a po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia predprimárnej pedagogiky budete zaradená do 10. platovej triedy.

Melánia Gribová...
Zaradenie do platovej triedy

Veľmi pekne ďakujem pani Pavlikova za rýchlu odpoved. Prajem Vám krásne Vianoce.

Andrea22
Platove tabulky

Dobry den p. Pavlikova, nehnevajte sa, ze sa znovu pytam, chcela by som si este upresnit, ci ZS vychadzaju z tej istej platovej tabulky ako SS? Alebo su ine platove tab.zvlast pre ZS a zvlast pre SS? Dakujem za odpoved a pomoc...

Maria Pavlikova
Platové tabuľky

Pedagogickí zamestnanci všetkých stredných škôl a všetkých základných škôl a všetkých materských škôl, ktorí spadajú pod zákon č. 317/2009 Z. z. a ktorých plnenie kvalifikačných predpokladov sa posudzuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. a ktorí pri odmeňovaní sa riadia zákonom č. 553/2003 Z. .z používajú rovnaké tabuľky. Na začiatku každého zákona je uvedený okruh organizácií, ktorých sa to týka. Tabuľky sú len jedny pre všetkých. Finančne nie sú zvýhodnení ani učitelia základných škôl ani učitelia stredných škôl. Zvýhodnení sú len tí, ktorí sú kvalifikovaní.

Zuzana2903
Pracovné zaradenie

Dobrý večer, pani Pavlikova.

Chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem v materskej škole a mám vyštudovanú vysokú školu pedagogickú
- prvého stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika a
- druhého stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Strednú školu nemám pedagogickú a myslím si, že podľa zákona č. 437/2009 Z. z. spĺňam kvalifikačné predpoklady - A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - 10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Čiže by som mala zaradená do platovej triedy 10 (podľa starého triedenia). Mýlim sa? Ďakujem za Váš názor, prípadné vysvetlenie.
Pekný večer,
s pozdravom Zuzana

Maria Pavlikova
Pracovné zaradenie

Bohužiaľ, nie je to tak. Vy ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy, písm. A bod 10 nie je totožný s Vašim vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré uvádzate. Na vysvedčení musí byť uvedený totožný text s vyhláškou. Úplne presne to zistíme, keď napíšete, aké štátne skúšky ste vykonali na magisterskom štúdiu. Zatiaľ Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy.

Stránky