23 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Vladka3
pedagogický asistent

Dobrý večer, poprosila by som o radu. Začala som pracovať ako pedagogický asistent. Mám ukončenú VŠ II. stupňa, ale nepedagogického smeru. Z tohto mi vyplýva, že ako začínajúci asistent by som mala byť zaradená do platovej triedy 8 a do 2 rokoch si musím doplniť DPŠ. Viete mi prosím Vás povedať konkrétny plat v 8 triede pri uznanej 9 ročnej praxi? Ďakujem
Ďalšia otázka znie: z kraja prišli na môj plat finančné prostriedky od septembra do decembra v sume 2600e, to činí 650 e mesačne. Na mojom dekréte má byť suma 650 e alebo 481 eur po odrátaní odvodov zamestnávateľa?
Najskôr mi bolo povedané hrubá mzda 650 a nakoniec 481 a to je dosť podstatný rozdiel, ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Pri Vašom vzdelaní budete zaradená do 8. platovej triedy ako začínajúci asistent učiteľa. Po ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do 9. platovej triedy. Podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. ste povinná do dvoch rokov začať a do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru ukončiť vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z ministerstva školstva na mzdu asistenta sú vrátane odvodov.

Vladka3
pedagogický asistent

Ďakujem pekne za odpoveď a zároveň sa chcem spýtať, alebo lepšie napísané poradiť, aké štúdium by bolo pre mňa najideálnejšie, ak mám skončenú sociálnu prácu. chcela som začať študovať učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ale podmienkou je ukončené vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika. tiež szvažujem špeciálnu pedagogiku a tu znie otázka či potrebujem aj DPŠ. časom by som chcela pracovať ako riadny učiteľ.
ďalej sa chcem spýtať, v 9. platovej triede som, ale tiež som zaradená v druhej triede, je to správne? Pracujem prevažne s deťmi, ktoré majú mentálne poruchy. Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Ak budete vykonávať činnosť asistenta, musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré nadväzuje na Váš skončený odbor. Ak chcete vykonávať inú činnosť, musíte si doplniť vzdelania také, aby ste boli kvalifikovaná na danú činnosť. Ak chcete učiť na prvom stupni základnej školy tak študijný program pre primárne vzdelávanie, ak v špeciálnej škole, tak učiteľstvo pre špeciálne školy a pod.

Vladka3
to mi je jasné..., prosím Vás

to mi je jasné..., prosím Vás som správne zaradená v 9 triede ale nie v jednotke triede ale dvojke??

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Neuviedli ste, či pracujete v bežnej škole alebo v špeciálnej škole. Asistent učiteľ v bežnej škole je zaradený v pracovnej triede jeden a v špeciálnej škole v pracovnej triede dva.

Vladka3
V ZŠ, ale v špeciálnej

V ZŠ, ale v špeciálnej triede, v zmluve mám napísané asistent učiteľa pre žiakov so zdravotne znevýhodnením..., a v nejakom Vašom komentári som sa dočítala, že spravidla sme v triede 1, ale ak si je riaditeľ školy istý, že práca asistenta je náročná, tak ho môže dať aj do triedy 2, pochopila som to správne?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Podľa § 5a ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, v špeciálnej triede, ......Ak trieda, v ktorej vykonávate činnosť asistenta učiteľa je špeciálna trieda (celá musí byť určená ako špeciálna trieda) a Vy si tam plníte celý úväzok, tak Vám patrí zaradenie do pracovnej triedy dva. Nie je to na posúdení riaditeľa školy, ale vyplýva to zo zákona. Ak by ste si plnili pracovný úväzok v špeciálnej triede aj v bežnej triede, musíte mať podľa úväzku rozdelený aj platový dekrét, t. j. dva platové dekréty - na časť v špeciálnej triede (pracovná trieda dva) a časť v bežnej triede (pracovná trieda jeden).

Vladka3
vzdelávanie

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či aj asistent učiteľa môže získať kreditový príplatok zo vzdelávania a aké sú tam podmienky, aby som si mohla požiadať o vzdelávanie
Je pravdou, že musím mať prax v školstve min 6 mes?
Dakujem

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec a môže sa kontinuálne vzdelávať, teda získavať kredity. Podmienky Vám určí príslušná vzdelávacia inštitúcia, nepredpokladám, že sa vyžaduje 6 mesačná prax v školstve (ale možné to môže byť). Pre upresnenie pozrite si § 16, hlavne ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., kde sú uvedené paragrafy z uvedného zákona, ktoré sa na pedagogického asistenta nevzťahujú. Sú tam uvedené aj vzdelávania, ktoré pedagogický asistent nemôže absolvovať, nemôže byť špecilaistom, vykonávať atestácie a pod.

renia284
Mzda asistenta pedagóga

Dobrý deň. Prosím Vás, chcem sa opýtať, aký by bol plat asistentky učiteľa, ak mám ukončenú pedagogickú akadémiu - odbor učiteľstvo pre mš a vychovávatelstvo. Ďakujem veľmi pekne.

Vladka3
dps

Dobry den, som prijata na DPŠ,chcem sa spytat, ci uz mozem ucit ako nekvalif ucitel, alebo je to mozne az po ukonceni DPS. Dakujem

Maria Pavlikova
dps

Ak ste stále tá istá Vladka3, nebavili sme sa nikdy o učiteľovi. Na akej škole a aké predmety chcete učiť ?

Vladka3
Stale som tá istá, momentálne

Stale som tá istá, momentálne pracujem ako asistent a len by som chcela vedieť či môžem učiť na primárnom stupni, ak ešte len začinam študovať Dpš ako nekvalif. Pedagóg, alebo to je možné až po ukončení dpš a započatí ďalšieho štúdia na doplnenie kvalifikácie. Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ

Máte ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca. Na činnosť asistenta učiteľa je absolvovanie DPŠ postačujúce. Po abslovovaní DPŠ budete aj kvalifikovaná učiteľka na strednej škole na vyučovanie predmetu sociálna práca, napr, na sociálnej akadémii. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy ste a budete nekvalifikovaná aj po absolvovaní DPŠ. Musíte absolvovať rozširujúce štúdium pre primárne vzdelávanie (ak také existuje) alebo celé pedagogické vzdelanie pre prvý stupeň základnej školy. Či budete učiť na prvom stupni ako nekvalifikovaná, je na rozhodnutí riaditeľa školy, pretože on zodpovedá za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Študentka Andrea
týka sa to doplnenia si kvalifikácie

Dobrý večer, pracujem ako asistent učiteľa na základnej škole, s tým že mi zamestnávateľ umožnil si dokončiť doplňujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Ostáva mi ešte jeden rok štúdia a potrebujeme tam momentálne kvalifikovaného učiteľa na predmet biológia. Pán riaditeľ sa vyjadril, že by rád uvítal keď by mal niekto z nášho pedagogického zboru záujem si urobiť kvalifikáciu, čo sa týka spomínaného predmetu. Chcem sa opýtať, je možné u mňa si urobiť spomínanú kvalifikáciu k predmetu biológia, vzhľadom k tomu že ma čaká ešte jeden rok štúdia špeciálnej pedagogiky a tiež vzhľadom k mojej momentálnej pozícii, ktorou je asistent učiteľa? Ďakujem

Maria Pavlikova
Doplnenie kvalifikácie

Rozširujúce štúdium nejakého predmetu, napr. biológia, môže absolvovať učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nepíšete, aké vzdelanie ste dosiahli.

antea
platove podmienky asistenta učiteľa

Dobrý deň chcela by som sa opýtať či do platu sa zaratávajú aj odpracované roky .

ďakujemj

Jaruss
Pedagogický asistent

Dobrý deň, mám vystudovane učiteľstvo kombinácia filozofia a náboženstvo prvý stupeň. Chcem sa opýtať či sa môžem zamestnat ako vychovávateľ.Dakujem

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Áno, môžete sa zamestnať ako vychovávateľ.

Jaruss
Pedagogický asistent

Ďakujem . Vychovávateľ je teda pedagogický zamestnanec ? Vychovávatelstvo má iné platové zaradenie?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené v § 12 - § 18 zákona č. 317/2009 Z. z. Vychovávateľ je pedagogický zamestnanec. Aké iné platové zaradenie máte na mysli ? Vychovávateľ sa zaradí do kariérového stupňa podľa plnenia kvalifikačných predpokladov a následne do príslušnej platovej triedy a určí sa mu plat z tzv. pedagogickej tabuľky.

Andy Budaiová
Asistent

Prosim vas kolko vyucovacich hodin by mal byt asistent pri synovi pri diagnoze pervazivna vyvinova porucha a expresivna porucha reci.Syn ma pri sebe asistentku 5 vyucovacich hodin TYZDENNE. Co sa mi zda velmi malo