11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
enyka
Pedagogický asistent učiteľa, suplovanie a nadčasy

Dobrý deň, pracujem ako samostatný pedagogický asistent učiteľa na skrátený úväzok. Mala by som denne odučiť 3 hodiny, no podľa rozvrhu hodín som v škole aj viac ako 3 hodiny, keďže hodiny, na ktorých som, nie su v rozvrhu za sebou, čiže hodiny medzi nimi som už mimo svojho pracovného času navyše, takto som niekedy v škole aj 4 hodiny, nemám nárok na nadčas? Dokopy som si za pár mesiacov "odsedela" 20 vyučovacích hodín, kvôli ktorým som musela čakať na nasledujúcu hodinu, no nemám za ne žiadny nadčas.

1, Môže samostatný pedagogický asistent učiteľa s 5-ročnou praxou a doplnenou 2-ročnou pedagogickou spôsobilosťou, kvalifikačným vzdelávaním pedagogických zamestnancov a kvalifikačným predpokladom v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky na MPC, suplovať za chýbajúceho učiteľa v škole?

2, Ak už odsupluje mimo svojho pracovného času jednu vyučovaciu hodinu, koľko by mal dostať minút/hodín nadčasu?

3, Ak nastane taká situácia, že v škole ma pošle vedenie suplovať, aj keď by som oficiálne nemohla suplovať, no ako asistent učiteľa môžem v triede aspoň vykonávať plnohodnotný pedagogický dozor, nepatrí mi vtedy nadčas za takú hodinu, keď nie som vo svojej pôvodnej triede?

4, Môže ma nútiť zamestnávateľ na PN-ku, ak nemám dostatok dovolenky na pokrytie letných prázdnin? Ako sa v takom prípade postupuje, čo čerpať počas prázdnin, ak pracovná zmluva je do konca augusta? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent učiteľa

Asistent učiteľa nemôže suplovať učiteľa na vyučovaní ani v prípade, že by bol kvalifikovaný učiteľ. Pracovný čas pedagogického zamestnanca podľa § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. tvorí čas spojený s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a čas, kedy vykonáva ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou. Váš pracovný čas je 37,5 hod a priama vyučovacia povinnosť napr. 22 hodín. Myslím, že vo Vašom prípade Vám nadčas nevzniká. Ak ste si odsedeli 20 hodín, mali ste sa pripravovať na vyučovanie. Pozrite si § 3 zákona č. 317/2009 Z. z., tam sa dozviete odpoveď na Váš problém. Na PN Vás môže poslať jedine Váš ošetrujúci lekár.

enyka
pracovný čas

Asi sme sa nepochopili, ale môj pracovný čas je 15 hodín týždenne, nie 22 hodín, nepracujem na plný úväzok a to nie mojou vinou.... to znamená, že tých 15 hodín mám rozdelených na jeden celý týždeň a to sú 3 hodiny denne len, ktoré podľa ich rozvrhu ja mám porozhádzané len kvôli tomu, že ma chcú na hlavné predmety ako je matematika,slovenčina a tak ďalej. Zaplatené mám len tých 15 hodín týždenne, nie viac. A na vyučovanie sa pripravujem doma-tzv...práca na doma... Ja po 3 hodinách idem domov, len ak nejdú súvisle za sebou, "ťahám" nadčasy.

A pedagogický dozor môže vykonávať, keď nebude suplovať? Bude sedieť na hodine a dávať len pozor na žiakov.

Annina
pracovný čas.

Všetci pedagogickí zamestnanci si myslia, že majú zaplatené len za hodiny kedy učia. Nie je to pravda. Pracovný čas pri plnom úväzku 22 vyučovacích hodín je 37,5 hodín. Nie je pritom podstatné či jeden deň má prvú hodinu na začiatku vyučovania a druhú na konci stále má zaplatené za celý deň 7,5 hodiny. Záleží to, ako má postavený rozvrh vyučovania. To, že je medzi tým v škole má to zaplatené rovnako ako keby mal po sebe vyučovacie hodiny a zvyšok bol doma.

enyka
pracovný čas

to mi je jasné pri plnom úväzku či má za sebou alebo nemá za sebou všetky hodiny, proste je v práci toľko hodín a potom odchádza ako každý iný domov, ale ja nemám viac hodín v úväzku ako 15 hodín týždenne, to sú len 3 hodiny denne.... teda keby som tie 3 hodiny denne mala rozhádzané napríklad každá druhá hodina v rozvrhu, tak sa mi automaticky naťahajú zvyšné 3 hodiny, no vždy budem mať zaplatené rovnako len za 15 hodín týždenne, lebo pracovný čas pri skrátenom úväzku mám len 24,45 hodín týždenne...chcela by som vidieť pedagogického zamestnanca, ktorý by zostával aj po pracovnom čase učiť v škole, len preto, že má rozhádzaný rozvrh hodín ...

enyka
pracovný čas 1

Ak však nemôže suplovať, čo je vlastne vyučovať... nechápem ako môže samostatne vyučovať ako asistent pri svojich žiakoch so zdravotným znevýhodnením ... však tam vlastne tiež vyučuje, podľa tématických plánov len s tým rozdielom, že neklasifikuje žiakov...nehodnotí známkou.

Tieto poznatky o tom, si vlastne protirečia, na jednej strane nesmie suplovať, no na druhej strane vyučuje :-) Som z toho trošku mimo, lebo mám iné informácie a tam sa píše opak, môžem to tu dať:

Asistent učiteľa je podkategória pedagogického zamestnanca, teda asistent učiteľa je tiež pedagogickým zamestnancom.

Aj jeho týždenný pracovný čas je dvojzložkový a skladá sa z:

vykonávania priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a
vykonávania ostatných činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Ostatné činnosti pedagogických zamestnancov súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou by ste mali mať vymedzené v pracovnom poriadku školy.

Vykonávanie dozoru nad žiakmi počas prestávok vo vyučovaní, počas voľných hodín v rozvrhu žiakov, sprevádzanie žiakov na obedy do ďalšej budovy školy, vykonávanie pedagogického dozoru počas školských akcií organizovaných na pôde školy a počas školských akcií organizovaných mimo školy patrí medzi činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou pedagogických zamestnancov. Z uvedeného dôvodu tieto činnosti môže vykonávať aj asistent učiteľa.

Taktiež sa môže asistent učiteľa zúčastniť plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku alebo školy v prírode ako plnohodnotný pedagogický dozor, tak isto ako ostatní pedagogickí zamestnanci.

Pedagogický asistent, teda asistent učiteľa môže aj zastupovať chýbajúceho pedagóga na vyučovaní alebo v školskom klube detí. V tomto prípade sa toto zastupovanie bude považovať za prácu nadčas.

Asistent učiteľa si však nemôže dopĺňať svoj základný úväzok výkonom činnosti inej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca.

Tak teraz naozaj neviem ....:-(

jajuska81
Asistent

Enyka...kde si nasla tie info ohladom asistenta?

enyka
kompetencie

https://www.youtube.com/watch?v=IDll5o3qh0M .... na tejto stránke, portál pre riaditeľov škôl

Ivana Pafčugová
Nerozumiem slovenskému školstvu

Takže my ako pedagogickí asistenti nemôžeme suplovať ani keď sme riadne kvalifikovaní učitelia, zatiaľ čo učiteľ, ktorý má vyštudované niečo úplne iné môže učiť napr. angličtinu na základnej škole. Mám riadne vyštudované cudzie jazyky, som kvalifikovaná učiteľka, ale robím asistentku učiteľa na jednej nemenovanej základnej škole, kde som sa stretla s tým, že si tam hocikto učí hocičo bez potrebnej kvalifikácie na daný predmet.. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať z toho ako to funguje v tomto našom školstve. Ako čerstvá absolventka, ktorá prišla do školskej reality som zostala veľmi sklamaná z toho ako to bežne na slovenských školách (ne)funguje. Veľmi ma to ako mladého pedagóga odrádza, že sa na vysokej škole trápime 5 rokov a potom prídete do praxe a vidíte, že to čo ste študovali vy učí niekto, kto na to nemá príslušné vzdelanie, a vy si ako učiteľ neviete nájsť miesto. Jediné čo mi dáva nádej je, že s cudzími jazykmi nie som odkázaná robiť iba v školstve, inak by moje vysokoškolské trápenie nemalo žiadny zmysel. Prajem pekný deň.

Renata maloveska
1.kvalifikačná skúška

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké sú teraz podmienky na vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky odborného zamestnanca ( školský psychológ), je potrebné mať 5 rokov pedagogickej praxe a následne sa prihlásiť na 1. kvalifikačnú skúšku, alebo stačí 30 resp. 60 kreditov bez 5 rokov praxe?
Náš školský psychológ s 1 rokom praxe sa prihlásil so 60 kreditmi na vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky, je možné mu uznať 1. kvalifikačnú skúšku po jej vykonaní, alebo čakať na 5 rokov praxe. Predpokladám správne, že kredity vykonaním 1. kvalifikačnej skúšky stráca a nebude môcť postúpiť ani do vyššej platovej triedy?
Ďalšia kolegyňa je učiteľka 1. stupňa, u nás pracuje ako asistentka učiteľa .Počas vysokej školy ukončila špecializačno-inovačné štúdium podľa vyhlášky 41 MŠ SR z roku 1996 ods.9 uznané ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky. Ešte nemá 5 rokov pedagogickej praxe, je správne neuznať jej 1. kvalifikačnú skúšku ?. Jej úväzok je 7 hodín učiteľ 1. stupňa, 16 hodín asistent učiteľa.Ďakujem.

Maria Pavlikova
1. kvalifikačná skúška

Na vykonanie prvej atestácie (od 1. 11. 2009 sa kvalifikačné skúšky nevykonávajú) odborný zamestnanec musí mať v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. 30 kreditov a absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie alebo 60 kreditov. Päť rokov praxe sa nevyžaduje. Ak Vám odborný zamestnanec predloží osvedčenie o vykonaní prvej atestácie, na druhý deň po jej vykonaní ho zaradíte do kariérového stupňa psychológ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy. Vykonaní atestácie použité kredity strácajú platnosť. Asistenta učiteľa sme zaraďovali do 31. 12. 2018 najvyššie do 9. platovej tridy, od 1. 1. 2019 do 6. platovej triedy. O náhrade 1. kvalifikačnej skúšky nemôže byť ani reč. Asistenti učiteľa atestácie nevykonávajú. Pozrite si § 16 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Ak pracuje ako učiteľ aj ako asistent učiteľa, musí mať dve pracovné zmluvy.