17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Daan
špeciálny pedagóg

Prosím o radu. Mám ukončený II. stupeň VŠ - učiteľstvo ekonomických predmetov a teraz končím štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, pedagogických zamestnancov,.... v ČR. Môžem na SK pracovať ako kvalifikovaný špeciálny pedagóg na stredných i základných školách? Ďakujem

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Zašlite doklad o dosiahnutom vzdelaní v ČR na MŠVVaŠ SR na stredisko na uznávanie rovnocennosti vzdelania získaného v zahraničí so vzdelaním získaným v SR. Oni Vám napíšu, na akú činnosť ste získali kvalifikáciu. Záleží to od štátnych skúšok, ktoré neuvádzate, ale nepredpokladám, že budete kvalifikovaný učiteľ v špeciálnej základnej škole. A neviem ani posúdiť, či ste kvalifikovaný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg.

skolaskolicka
náhrada 1. atestácie

Dobrý deň, mám ukončené vysokoškolské vzdelanie - pedagogická fakulta - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (r.2007), následne rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (ukončené v auguste 2010. K dátumu ukončenia som mala 7 rokov pedagogickej praxe, vrátane materskej a rodičovskej dovolenky (2 roky 3 mesiace). Od roku 2012 mi štyria za sebou nasledujúci zamestnávatelia uznávali rozširujúce štúdium ako náhradu 1. atestácie, dokonca u posledného zamestnávateľa bola hĺbková kontrola z inšpekcie (v r. 2015) a nevyjadrili sa, že by mi to uznali neprávom. Potom som prešla k inému zamestnávateľovi a tam mi zrazu toto rozširujúce štúdium neuznali ako náhradu 1. atestácie, vraj sa do tých piatich rokov praxe nepočíta materská a rodičovská. Rada by som sa teda uistiť, ako to naozaj je. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Náhrada prvej atestácie

Za rozširujúce štúdium sa uznávala náhrada prvej kvalifikačnej skúšky podľa dnes už zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., a to v súlade s § 9 ods. 1 písm. d). Pedagogický zamestnanec musel spĺňať podmienku päť rokov pedagogickej praxe, samozrejme bez materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, Náhrady sa uznávali do 31. 10. 2009. Vy ste ukončili rozširujúce štúdium v roku 2010. Na to, aby som mohla úplne kvalifikovane odpovedať musela by som mať k dispozícii ešte ďalšie údaje, hlaavne presné údaje o pedagogickej praxi. Posielam Vám link, kde sa dočítate podrobnosti o uznávaní náhrad kvalifikačných skúšok. https://www.minedu.sk/data/att/2926.pdf

peter123
Príplatok za účenie v špeciálnych triedach

Dobrý deň,

môžem sa opýtať, aké sú podmienky na získanie (zákonného) príplatku za učenie v špeciálnych triedach.
Mesačne v nich učím 20 hodín, špeciálnu pedagogiku absolvovanú nemám.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za učenie v špeciálnych triedach

Ak máte na mysli príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z., tak v uvedenom paragrafe sú presne definované podmienky na jeho vyplácanie. Okrem presne vymedzených podmienok, príplatok sa nevypláca v špeciálnej triede alebo špeciálnej škole, ani v triede, kde pôsobí asistent učiteľa.

peter123
Ďakujem

Ďakujem krásne, takže najmenej 4 hodiny týždenne, u mňa je to 5, skúsim šťastie, každé euro dobré....

Len mám pochybnosti, nevyznám sa v kvalifikovanosti, som kvalifikovaný učiteľ informatiky pre 2., 3. stupeň a či sa príplatok týka aj mňa, kedže nie som špeciálny pedagóg.

Maria Pavlikova
Ďakujem

Kvalifikácia v oblasti špeciálnej pedagogiky sa nevyžaduje.

peter123
Príplatok za účenie v špeciálnych triedach

Dobrý deň,

píšem znovu ohľadom príplatku: najmenej štyri hodiny týždenne sú myslené v rámci jednej triedy alebo môže to byť jedna (dve) hodina týždenne v štyroch špeciálnych triedach?

V spomínanom zákone č. 553/2003 sa píše:
§ 14d
(2) Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu
a) hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede;30g) najmenej 4 hodiny týždenne,
....

Ďakujem krásne.

Maria Pavlikova
Príplatok za učenie v špeciálnych triedach

Už v prvej odpovedi som Vám napísala, že príplatok sa neposkytuje v špeciálnych triedach. § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v ods. 1 jasne určuje, že sa poskytuje v triede základnej školy s najmenej 30 % individuálne začlenenými deťmi so zdravotným znevýhodnením a najmenej štyri hodiny v jednej triede.

peter123
Ďakujem

Ďakujem, už chápem.

Dominika Germanova
Zs pri ZZ

Dobrý deň,
Zaujímam sa o pozíciu špeciálneho pedagóga v ZŠ pri Zdravotníckom zariadení. Mám ukončený 2 stupeň VŠ, odbor špeciálna pedagogika UK v BA. Štátnice som mala z predmetov specialne didaktiky špeciálnych základných škôl,; pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Na pohovore mi oznámili, že nie som kompetentná učiť, maximálne môžem robiť vychovavatela. Že teda na učenie musim mat ukončené bud prvý stupeň ZŠ, alebo nejakú kombináciu. Pokiaľ viem, ZŠ pri ZZ spada pod špeciálne školy, prosím o radu,ako je to teda s mojou kompetenciu.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zs pri ZZ

Dobrý deň,
zákon č. 138/2019 Z. z. obsahuje tri pojmy : školský špeciálny pedagóg - pedagogický zamestnanec bez kompetencie učiť, špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec a učiteľ špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy. Ak ste mali na mysli poslednú z uvedených činností, tam sa skutočne vyžaduje učiteľský smer špeciálnej pedagogiky alebo učiteľstvo a špeciálna pedagogika. Tak ako Vám to povedali na pohovore. Kvalifikačné predpoklady pre horeuvedené kategórie sú konkretizované vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej prílohách.

Dominika Germanova
Zs pri Zz

Ďakujem za odpoveď.
Správne tomu rozumiem, ako špeciálny pedagóg s mojou školou mozem učiť v špeciálnej základnej škole, ale v ZŠ pri zz nemôžem učiť, aj keď spadá pod špeciálne školy a deti sa vzdelávajú podla vzdelávacieho programu pre deti choré a zdravotne oslabene, z čoho mam tiež statnice?
Ak je to tak, mám pocit,že na štúdiu dosť zavádzali,keďže aj prax sme absolvovali práve na vyučovaní v ZŠ pri ZZ.
Ďakujem.

Dominika Germanova
Zs pri Zz

Aby som to upresnila, v špeciálnej škole môžem učiť. Na pohovore mi však povedali,ze v ZŠ pri Zz učiť nemôžem, lebo oni nie sú špeciálna škola. Viem ze moje spolužiačky ucia v Bratislave v ZS pri Zz prave s touto špeciálnou pedagogikou, tato skola sa tam vyžaduje. K tomu mi pani zástupkyňa na pohovore povedala, ze Bratislava a Banská Bystrica je rozdiel,ze to rozhoduje zriaďovateľ ake kompetencie ma mat zamestanec. Tak neviem ci je to správne.

Maria Pavlikova
Zs pri Zz

Dobrý deň,
na Vašu otázku neviem inak odpovedať. V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov posudzuje zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Dominika Germanova
Zs pri Zz

Ďakujem za odpoveď.
Prajem pekný zvyšok dňa.