12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sbea
kvalifikácia

Dobrý deň. Prosím vás o posúdenie mojej odbornosti, kvalifikácie.Chcem učiť v šzš pre žiakov s MP.
Mám ukončenú VŠ neučiteľský smer II.stupňa odbor pedagogika v špecializácii sociálna pedagogika (pedmety: sociálna pedagogika a teória a prax sociálnej práce)
Urobila som si DPŠ zamerané na učiteľstvo.
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky:-pedagogiku mentálne postihnutých
Na vysvedčení (rozšírujúce vzdelávanie) je uvedené, že som získala spôsobilosť na vyučovanie a výchovnu činnosť v špeciálnych základných školách a zariadeniach. Keď čítam vyhlášku 437/2009 dosť sa v tom strácam. Riaditeľka v škole mi tvrdí, že nie som kvalifikovaná, lebo rozširujúcim štúdiom som síce získala špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ale tieto predmety sa nevyučujú v špeciálnych základných školách pre žiakov s MP ani v odborných učilištiach a praktických školách, teda že musím mať vyštudovaný nejaký predmet, ktorý sa na danom type školy učí.

Mária Pavolková
kvalifikácia

Chýba vám odbornosť.

Mária Pavolková
Odbornosť

Aj ja mám podobný problém s uznaním odbornosti, mám neučiteľský smer, DPŠ, rozšírujúce špecky, vraj je to málo, neviem či si ešte môžem niečo dorobiť, prešla zákonná lehota, ktorú som dostala do dvoch rokov začať a do štyroch skončiť. Nie je ešte nejaká iná zákonná lehota? Ďakujem

Mónika Jančár
Výučba na ZŠ

Dobrý deň, mala by som takú otázku: skončila som univerzitu FF odbor história-slovenský jazyk a literatúra a v súčastnosti som zamestnaná v múzeu ako múzejný pedagóg. Mám vzdelanie vysokoškolské II. stupeň, nepedagogické. Ak by som chcela pracovať na ZŠ ako učiteľ SJ a lit. a DEJ, stačí spraviť pedagogické minimum, a ďalej sa vzdelávať,alebo nie? Prax z múzejnej pedagogiky mám 5 ročnú, započítava sa z tejto praxe niečo? Za odpoveď vopred ďakujem!

Maria Pavlikova
Výučba na ZŠ

Ak absolvujete doplňujúce pedagogické štúdium, budete kvalifikovaná učiteľka. Vzdelávať sa môžete aj naďalej. Započítanie predchádzajúcej praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa a je to na jeho zvážení. Zaradená budete do kariérového stupňa začínajúci učiteľ.

Mónika Jančár
Výučba na ZŠ

Ďakujem za odpoveď!

Sonka
Výučba na ZŠ

Dobrý deň, mám dokončené štúdium I. stupňa na VŠ, odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo a všeobecnú štátnu skúšku z NJ. Chcem sa spytať či po dokončení II. stupňa VŠ a dorobenim DPŠ na predmet NJ,, budem kvalifikovaná pre prácu vychovávateľky na ZŠ a popritom aj pre vyučovanie NJ na ZŠ. Je vôbec takáto kombinácia možná? Ak áno do akej platovej triedy by som bola zaradená? Ďakujem vopred za odpoveď.

Emanuel Difko
Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa ZŠ s MŠ

Pekný deň prajem pani Pavlíková. Som síce v legislatívnej problematike pomerne zdatný, ale potreboval by som kvalifikovanú odpoveď odborníka. Preto sa obraciam na Vás s nasledujúcou otázkou. Chcel by som vedieť či sa o post riaditeľa Základnej školy s materskou školou, ktorej súčasťou je aj ŠKD môže uchádzať pedagogický zamestnanec, ktorý má skončenú PF na UK v Bratislave odbor Vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť (špeciálno-pedagoické vzdelanie). Zamestnanec má absolvovanú I. aj II. atestáciu v kategórii vychovávateľ. Tieto atestácie získal počas dlhoročného výkonu funkcie riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia, ktorého súčasťou bola aj ZŠ a ŠZŠ zriadená pri špec.vých zariadení. Takže počas celého výkonu funkcie riaditeľa spĺňal kvalifikačné predpoklady (odbornú aj pedagogickú
spôsobilosť). Spĺňa takýto pedagogický zamestnanec kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorej súčasťou je aj ŠKD?
Ďakujem vopred za odpoveď.
S prianím všetkého dobrého E. D.

MM1
Kvalifikačné predpoklady - riaditeľ ZŠ s MŠ

Dobrý deň, srdečne zdravím a taktiež mám dotaz na kvalifikačné predpoklady riaditeľa ZŠ s MŠ. Prosím Vás, je pedagogický zamestnanec s II. stupňom VŠ v odbore Predškolská pedagogika s prvou atestáciou a platným funkčným vhodným kandidátom na post riaditeľa ZŠ s MŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady - riaditeľ ZŠ s MŠ

Ak vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika je zároveň v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň, tak je to kvalifikačný predpoklad na riaditeľa ZŠ s MŠ. Predpokladám tiež, že ide o učiteľku základnej školy, ktorá má päť rokov pedagogickej praxe.

Adik
rigorózna skúška

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu. Som absolventkkou strednej pedagogickej školy, bakarske štúdium mám v odbore učiteľstvo pedagogiky a výtvarnej výchovy. Magistreské štúdium som absolvovala na filozofickej fakulte v odbore pedagogika 1.1.4 v špecializácii sociálna pedagogika. Mám ukončenú aj 1. atestáciu ale musela som ju robiť na stredoškolskej úrovni, lebo bola v obore predprimárna pedagogika. Pracujem totižto v MŠ a bolo mi navrhnutá možnosť rigoróznej skúšky z pedagogiky pre titul PaeDr. V MŠ som zaradená ako VS nekvalifikovaná. atestácia ma neposunula, čo som dopredu nevedela a prosím posunul by ma v platovej triede titul PaeDr z pedagogiky? Poradte prosím najlepšiu možnosť výberu štúdia ab ysom mohla ísť v MŠ platovo vyššie. Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Predpokladám, že strednú pedagogickú školu máte zameranú na učiteľstvo pre materské školy. Mali by ste byť zaradená do 6. platovej triedy. Titul PaedDr. Vás neposunie v platovej triede. Nemá význam rozširovať vzdelane, ktoré nie je plnením kvalifikačného predpokladu. Vyššie by Vás posunulo vysokoškolské vzdelanie so zameraním na predprimárnu pedagogiku, ak chcete pracovať ako učiteľka materskej školy. Kombinácia rôznych vzdelaní nezaručuje postup v platovej triede.