2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ivana Ch
DPŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch nutné absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium v didaktike anglického jazyka pre 2.stupeň ZŠ, ak som vyštudovala učiteľský smer anglický jazyk a literatúra a estetika na Filozofickej fakulte UK a a získala som pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a estetika. Doposiaľ som učila len na stredných školách, ale z rodinných dôvodov plánujem učiť na ZŠ 2.stupeň. Ďakujem.

Maria Pavlikova
DPŠ

Ste kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka na strednej škole a ste kvalifikovaná učiteľka aj na druhom stupni základnej školy. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z, v prílohe č. 1. Pedagogické štúdium si musia doplniť len takí pedagogickí zamestnanci, ktorí absolovali doplňujúce pedagogocké štúdium pre inú kategóriu ako je tá, kde sú zaradení alebo plánujú zmeniť kategóriu. Napr. majster odbornej výchovy bude preradený do kategórie vychovávateľ alebo do kategórie učiteľ a neabsolvoval príslušnú didaktiku. Vy ste učiteľ, nemeníte kategóriu.