Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Termín nástupu: 
piatok, november 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Halenárska 45
Mesto: 
Halenárska 45, Trnava
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
515
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s Materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, 91701 Trnava
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov a s nariadením vlády SR č. 341/2004. Mzdové podmienky v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 883,50 € v závislosti od započítanej praxe a príplatkov za profesijný rozvoj).
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Anna Černušková
Telefónne číslo: 
0332020263
E-mailová adresa: