6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Viky
Úväzok

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, ako máme viesť úväzok našej pani učiteľky ak:
je učiteľkou pre nižšie stredné vzdelanie s aprobáciou chémia, ktorá učí 5 hodín chémie a 2 hodiny biológie a dopĺňa si úväzok ako vychovávateľka v ŠKD v rozsahu 19.30 hodiny/ týždenne. Máme ju viesť ako vychovávateľku, ktorá si dopĺňa úväzok na 2. stupni, alebo ako učiteľku 2. stupňa a vychovávateľku samostatne?

Maria Pavlikova
Úväzok

Podľa § 8 zákona č. 138/2019 Z. z. si môže učiteľ dopĺňať úväzok činnosťou vychovávateľa. Vychovávateľ si môže dopĺňať úväzok vyučovaním výchovných predmetov. Obidvaja najviac sedem hodín týždenne. Vo Vašom prípade sa nedá využiť uvedený paragraf, musíte uzatvoriť dve pracovné zmluvy na kratší pracovný čas na rozdielne činnosti.

Viky
Platová trieda

Dobrý deň, ešte sa chcem spýtať, do akej platovej triedy ju mám zaradiť, je bez atestácií

Maria Pavlikova
Platová trieda

Učiteľka a vychovávateľka je kvalifikovaná - samostatná a v obidvoch prípadoch ju zaradíte do 7. platovej triedy.

Greta Molotová
Úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca ZUŠ

Dobrý deň,
ako sa v zmysle § 6 ods. 5 nového nariadenia o priamej vyučovacej činnosti započítajú riaditeľovi ZUŠ žiaci v individuálnej forme vyučovania? Nenašla som, koľko žiakov v individuálnej forme vyučovania tvorí triedu, resp. koľko hodín priamej vyučovacej činnosti učiteľa sa započítava ako 1 trieda na účely výpočtu úväzku vedúceho pedagogického zamestnanca v ZUŠ? Ďakujem.

Greta Molotová
Úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca ZUŠ

Dobrý deň,
ako sa v zmysle § 6 ods. 1 nového nariadenia o priamej vyučovacej činnosti započítajú riaditeľovi ZUŠ žiaci v individuálnej forme vyučovania? Nenašla som, koľko žiakov v individuálnej forme vyučovania tvorí triedu, resp. koľko hodín priamej vyučovacej činnosti učiteľa sa započítava ako 1 trieda na účely výpočtu úväzku vedúceho pedagogického zamestnanca v ZUŠ? Ďakujem.