Čítanie v cudzom jazyku. Viete ako na to?

25.11.2022
Vzdelávanie a výchova

Naučiť sa efektívne čítať v cudzom jazyku je náročnou avšak rozhodujúcou úlohou, v ktorej sa striedajú usilovná práca a potešenie. Vystavenie sa cieľovému jazyku je jednou z rozhodujúcich podmienok na jeho osvojenie a čítanie je ideálnym riešením. 

Čítanie a zahĺbenie sa do textu si vyžaduje čas, avšak vzdelávanie v škole neustále bojuje s časovým obmedzením. Rozvoj čítania tak bol vtlačený do rámcov limitovaných textov, ktoré sa zvyčajne sústreďujú na konkrétne témy. Učitelia sa snažia veriť, že čítanie z učebníc je pre ich žiakov dostačujúce, keďže počas hodín na viac čítania priestor nie je. Snahy o definovanie čítania ako procesu sa za posledné desaťročia zmenili, a to od vnímania čítania ako pasívneho procesu prijímania informácií na chápanie čítania ako aktívneho, dokonca interaktívneho procesu. 

Ľudia čítajú, aby získali určité informácie (čítanie na prežitie, čítanie pre štúdium atď.), ktoré v tomto materiáli nazývame intenzívne čítanie, alebo čítajú pre potešenie. Čítanie pre potešenie, často nazývané extenzívne čítanie, však mnohokrát ako súčasť vzdelávacieho kontextu chýba. Je to pochopiteľné, pretože pre učiteľov je dosť problematické vytvoriť čas a priestor na čítanie pre radosť. Učitelia, ktorí primárne pracujú s učebnicou, pracujú najmä s kratšími textami, aby po čítaní skontrolovali porozumenie, prebrali cvičenia, ktoré nasle-dujú po čítaní, a prepojili úryvok s rozvojom ďalších jazykových zručnosti a subzručností. Extenzívne čítanie je aktivita, pri ktorej žiaci čítajú veľké množstvo textov, ktoré sú pre nich ľahko stráviteľné a zvládnuteľné, a zároveň majú z čítania pôžitok. Nemusia sa pri ňom sústrediť na učenie sa jazyka, pretože hlavným cieľom je užívať si čítanie. Hoci mnohí vedci zdôrazňujú dôležitosť extenzívneho čítania pri rozvoji jazyka, všeobecných znalostí, ako aj samostatnosti, zdá sa, že realita v školách tieto skutočnosti nereflektuje. 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte