Prečo na strednej škole v Trebišove nechali prepadnúť 90 % žiakov?!

09.12.2022
Vzdelávanie a výchova

Kontroverzná a záhadná! Taká je Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) v Trebišove, ktorá bola zrelá na vyradenie zo siete.

Stalo sa tak po kontrole Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá zistila veľa nedostatkov. Jedným z nich bol fakt, že žiaci sa počas pandémie nedokázali pripojiť na online vyučovanie a následne nespravili komisionálne skúšky. Po presťahovaní do Trebišova prepadlo 90 % žiakov, v ďalšom školskom roku takmer každý druhý.Nový Čas sa spojil so zriaďovateľom M. Farbárom. „Škola funguje v dennej forme vzdelávania a k 15. septembru bolo zapísaných 625 žiakov,“ začal. „Výsledkom správneho konania bolo nevyradenie SSOŠ zo siete škôl, pričom kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu nebola ŠŠI spochybnená,“ reagoval na to, v akom režime fungujú. Dodal, že vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 2-ročných učebných odboroch a upozornil, že príčinou množstva prepadnutí bola pandémia. Žiaci sa totiž v rámci dištančného vzdelávania nevedeli zapojiť do online vyučovania. „Nebolo možné získať podklady na hodnotenie žiakov, klasifikovať ich a umožniť im postup do vyššieho ročníka. Vykonali komisionálne skúšky z predmetov technológia, výroba konfekcie a odborný výcvik za druhý polrok 2019/2020.
Z dôvodu neúspešného vykonania komisionálnych skúšok plnoletí žiaci alebo ich zákonní zástupcovia požiadali riaditeľku o povolenie opakovať ročník,“
 dodal. Hneď v prvý rok, čo sa presťahovali do Trebišova, nechali prepadnúť 90 % žiakov, teda viac ako 400 študentov.

 

Zdroj: Nový čas

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte