Raabe Akadémia ponúka nové inovačné vzdelávanie

24.02.2022
Vzdelávanie a výchova

Z dielne RAABE AKADÉMIE vychádza ďalší vzdelávací program zo skupiny inovačného vzdelávania pre pedagógov a odborných zamestnancov. 

 

Najnovší, v poradí dvanásty program inovačného vzdelávania s názvom Budovanie kvalitného učiteľského kolektívu,

 

je zameraný na tému líderstva, vedenia tímov či pracovných skupín, absolventa oboznamuje s technikami efektívneho budovania kolektívu a vedenia ľudí v pracovných skupinách. Každý vedúci zamestnanec v školstve by mal ovládať základné zručnosti práce s ľuďmi a s tímom a mal by poznať a aplikovať základné princípy komunikácie.

Problematika rozvoja líderstva je považovaná za jednu z kľúčových kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca. Je nevyhnutná v samotnej praxi pri práci s ľuďmi vo všeobecnosti, zvlášť v pedagogickej praxi. V teoretickej časti je zameraný na vysvetlenie pojmov a základnej terminológie líderstva a oboznamuje s nástrojmi diagnostiky a autodiagnostiky predpokladov pre líderstvo. V praktickej časti sa program zameriava na príklady z praxe s využitím komunikačných zručností a nástrojov efektívneho riešenia konfliktov v skupine, predstavuje efektívne techniky, ktoré podporujú komunikáciu, kooperácie aj kreativitu.

Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z online učebných textov, aktivít pre aplikačnú časť a z 3 troch dištančných úloh. Ukončenie vzdelávacieho programu prebieha formou záverečného testu a záverečnej prezentácie obhajovanej pred trojčlennou komisiou.

Absolvent tohto programu inovačného vzdelávania si rozšíri kompetencie v oblasti líderstva a získanie zručností na:

 • zostavenie tímov a skupín,
 • kritické hodnotenie a riešenie konfliktov a záťažových situácií a
 • motivujúce vytváranie vzťahov v kolektíve založené na vzájomnom rešpekte a dôvere.

 

RAABE AKADÉMIA prináša dva druhy vzdelávacích programov pre profesijný rozvoj učiteľov, odborných zamestnancov škôl, riaditeľov, aj samotné školy.

Aktuálne ponúka 12 programov inovačného vzdelávania, ktorým si absolventi prehlbujú, rozširujú a najmä inovujú profesijné kompetencie potrebné na výkon svojej pracovnej činnosti. Vďaka 4 programom aktualizačného vzdelávania nadobudne účastník nové vedomosti a informácie o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch a pedagogickej dokumentácii v konkrétnej oblasti. 

 

Zdroj: raabe.sk

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte