Zmodernizované predmetové olympiády sa vrátili do prezenčného priestoru

13.09.2022
Vzdelávanie a výchova

Školský rok 2021/2022 bol kvôli epidemiologickej situácii v organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) výnimočný, preto si vyžadoval aj neštandardné riešenia. Pri realizovaní online súťažných kôl, ktoré väčšinou pozostávali z riešenia centrálnych online testov, pokračovala spolupráca so školskou platformou EduPage. Potenciál elektronizácie prostredníctvom elektronického prihlasovania, zverejňovania výsledkov, vystavovania diplomov a potvrdení o účasti sa využil na zjednodušenie administrácie súťaží ako pre učiteľov, tak aj pre organizátorov jednotlivých kôl. Tieto funkcie zostanú zachované aj do budúcnosti pri prezenčnej realizácii súťaží.

Realizácia jednotlivých kôl POPS

V druhom školskom roku poznačenom protipandemickými opatreniami, pre ktoré boli často v karanténe učitelia a celé triedy a ktoré neumožňovali stretávanie sa žiakov rôznych tried, bolo opäť znemožnené realizovať okresné, krajské a často ani školské kolá prezenčne. Situácia sa zmenila až v apríli 2022, keď nastal zlom a pokračovalo sa v prezenčnom spôsobe realizácie ostatných okresných, krajských a tiež celoštátnych kôl.

Realizácia školských kôl

Okrem súťaží (Pytagoriáda, Technická olympiáda), ktoré mávali centrálne školské kolá aj v predcovidovom období, sme zabezpečili centrálne testy a ich realizáciu online aj pre ďalšie súťaže (Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúryBiologická olympiádaGeografická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku). Samotné online testy a ich následné centrálne externé vyhodnotenie predstavovalo pre preťažených učiteľov výrazné uľahčenie ich práce.

Okrem toho dôležitým cieľom bolo tiež pozvať na účasť čo najväčší počet žiakov a sprostredkovať im tak skúsenosť so súťažou. Žiaci takto získali motiváciu popracovať na sebe, zdokonaliť si vedomosti a zručnosti a zároveň otestovať si svoje schopnosti v rámci celej republiky už na školskej úrovni.

Uskutočnené kolá a počty zapojených žiakov

V školskom roku 2021/2022 sa nám v spolupráci s firmou aSc prevádzkujúcou školskú platformu EduPage podarilo zrealizovať všetky predmetové olympiády a postupové súťaže na všetkých úrovniach – školskej, okresnej, krajskej a celoštátnej –, pričom na každú súťaž, kolo, kategóriu bolo presne 223 samostatných registrácií. Z toho bolo uskutočnených 156 online elektronických testov (v nich bolo zadaných spolu 7254 otázok), zvyšok tvorili prezenčné súťaže, pre ktoré bolo v elektronickom prostredí nastavené prihlasovanie, zadávanie získaných bodov a následné vytvorenie výsledkovej listiny s možnosťou tlače či zasielania diplomov a potvrdení o účasti.

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte