2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria.petakova
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,

potrebovali by sme poradiť ohľadom "Adaptačného vzdelávania" pri prijatí do zamestnania nového pedagogického zamestnanca - učiteľa strednej školy.

Ak učiteľ od septembra 1997 dokonca marca 1998 vykonával prácu učiteľa - výučba matematiky na SOU a po tomto čase vykonával prácu neučiteľského zamerania do roku 2020, musí pri nástupe do SOŠ od marca 2020 realizovať adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Ak Vám nestačí odpoveď z 2. 3. 2020 tak pripájam ďalšiu. V súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ak nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť. Je na Vašom zvážení, či akceptujete, že nejde o prvý pracovný pomer v školstve alebo zvážite, že časový odstup medzi jednotlivými pracovnými pomermi je taký veľký, že adaptačné vzdelávanie v trvaní aspoň tri mesiace by bolo vhodné. Za adaptačné vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.