4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katka2
vychovávateľ

Dobrý deň pani Pavlíková obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie či je vychovávateľ kvalifikovaný v liečebno výchovnom sanatóriu keď má nasledovné vzdelanie: VŠ I. stupňa študijný program predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených v študijnom odbor1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.6 špeciálna pedagogika
Zaradili sme ho podľa vyhlášky 1/2020 II. diel Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach pre deti so ŠVVP vzdelanie do 31.augusta 2019 bod 4 a bod 10. Štátna skúška je absolvovaná dňa 30.5.2018.
Ďakujem

daniela73
Rigorózna práca

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, vychovávateľ v našom zariadení s titulom Mgr. a bez profesijného príplatku v septembri 2020 vykoná rigoróznu skúšku. Bohužiaľ sa tu so mnou háda, že automaticky bude zaradený do vyššej platovej triedy. Pokiaľ viem ako to bolo v minulosti, môžem mu prideliť 60 kreditov čiže 12% profesijného príplatku. Je tomu to ešte naďalej tak? Alebo sa niečo zmenilo od 1.9.2019.
ďakujem

Maria Pavlikova
Rigorózna práca

Ako som na školskom portáli už nespočetnekrát uviedla, uvediem aj Vám, za rigoróznu skúšku od 1. 9. 2019 nie sú žiadne benefity. Nie je kreditový príplatok, pretože zákon č. 138/2019 Z. z. tento pojem nepozná, nie je príplatok za profesijný rozvoj, pretože v § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. rovnako nie je rigorózna skúška uvedená. Na zaradenie do vyššej platovej triedy by musel vykonať atestáciu. Náhrady atestácii sa rigoróznu skúšku sa od 1. 11. 2009 neuznávajú. Ak by sa Váš vychovávateľ pýtal, načo teda rigoróznu skúšku robil, si musí odpovedať sám.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ

Súhlasím, rovnako som to "našla" aj ja. Váš vychovávateľ je kvalifikovaný na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa so zaradením do 6. platovej triedy, pracovná trieda dva.