6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mgr. Anka Zelenáková
KREDITOVÝ PRÍPLATOK
Mgr. Anka Zelenáková
KREDITOVÝ PRÍPLATOK

Dobrý deň p. Pavliková, chcela by som Vás poprosiť o radu, či má zamestnanec nárok na vyplácanie kreditového príplatku v prípade, ak pracoval na SŠ, rok bol nezamestnaný, v apríli 2020 začal pracovať vo výrobnej firme a v septembri 2020 uzatvorí nový PP na novej SŠ. Stráca nárok na kreditovy príplatok kvôli tomu, že bol medzitým v evidencii ÚP a posledných 5 mesiacov vo výrobnej firme? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Lucka3
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
do decembra 2019 som mala vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. s prechodným ustanovením, kedy sa priznaný kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019 (súčasť funkčného platu) považoval za príplatok za profesijný rozvoj a mal sa vyplácať až do roku 2026.
V decembri 2019 som prišla o prácu a až do dnes som bola nezamestnaná. Teraz sa mi podarilo opäť sa zamestnať v školstve v rámci tej istej kategórie (ped. zamestnanec). Patrí mi tento príplatok za profesijný rozvoj? vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vyplácaný od 1. 9. 2019 sa Vám má vyplácať aj pri zmene zamestnávateľa do 31. 8. 2026.

Lucka3
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď, veľmi, veľmi ma potešila. Už som si pomaly myslela, že dlhé roky vzdelávania nemali pre mňa žiadny zmysel..Ako sa však toho domôcť reálne v praxi, ak to nový zamestnávateľ nechce uznať? Čím argumentovať?

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Pozrite si pomôcku ministerstva školstva, kde je uvedené vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g aj pri zmene zamestnávateľa. https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf.