3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
M. Rákovská
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc pri výklade § 51 a § 52. V septembri nastúpil do ZŠ školský psychológ. Škola musela osloviť CPPPaP o uvádzajúceho odborného zamestnanca - psychológ s I. atestáciou. Adaptačný program bude končiť a pri vytváraní protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania sa Vás chceme spýtať: Kto je poskytovateľom (ZŠ platila na dohodu uvádzajúceho zam. ) na protokole, kto môže byť predsedom komisie a ktorý riaditeľ schvaľuje program adaptačného vzdelávania ZŠ alebo riaditeľ CPPPaP ? Veľmi Vám ďakujeme a želáme najmä zdravie a osobnú pohodu.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je vo Vašom prípade podľa § 51 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. škola. Všetko, čo je uvedené v § 51 a v § 52 uvedeného zákona sa viaže na Vašu školu, Vášho riaditeľa, Vášho začínajúceho psychológa a uvádzajúceho psychológa, ktorého ste si museli zabezpečiť z CPPPaP. Spísali ste dohodu o vykonaní práce medzi Vašou školou a psychológom, nie celou CPPPaP. CPPPaP nezabezpečovala adaptačné vzdelávanie, ani zaň nenesie zodpovednosť. A v podstate riaditeľ CPPPaP ani nemusí vedieť, čo jeho psychológ vo svojom voľnom čase robí.

M. Rákovská
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujeme za rýchlu odpoveď, vážime si to a zároveň ešte prajeme jarné sviatky prežité v zdraví a v kruhu svojich najmilších.