2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ayron
Učiteľka MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcem Vás poprosiť o usmernenie pri zaradení do platovej triedy učiteľky MŠ, ktorá ukončila gymnázium, Bc. - program aj odbor - predškolská a elementárna pedagogika, v roku 2020 Mgr. - odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, program - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Doteraz bola zaradená v PT 6, po ukončení adaptačného vzdelávania zostáva v PT 6, keďže podľa mňa nespĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle Vyhlášky 1/2020. Prosím Vás, je toto zaradenie správne?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Vaša učiteľka materskej školy má vzdelanie, ktoré je uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 2. bod, písm. a), ktorý odkazuje na II. časť v I. diele, prílohy č. 1. Vaša zamestnankyňa musí na to, aby bola kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Ak ste jej dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., táto jej plynie a môžete po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania využiť § 83 ods. 4 uvedeného zákona a zaradiť ju do 7. platovej triedy, Ak nie, zaradenie do 6. platovej triedy ako samostatná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa je správne. Až po ukončení vyššie uvedeného rozširujúceho štúdia jej bude prináležať preradenie do 7. platovej triedy.