43 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Manuela Heriban...
DPŠ a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
chcela by som sa s Vami poradiť ohľadom ďalšieho štúdia. Mám vyštudovanú sociálnu pedagogiku a vychovávatľstvo Mgr. stupeň. Tento rok som nastúpila na DPŠ. Po absolvovaní DPŠ mám v pláne absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky na UK. Moja otázka znie: Po absolvovaní DPŠ budem spĺňať kvalifikačné predpoklady na prijatie rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky na UK? A ešte jedna otázka: Po absolvovaní rozširujúceho štúdia budem plne kvalifikovaná pre prácu učiteľky na prvom stupni? Je toto štúdium rovnocenné so štúdiom primárnej pedagogiky na vysokej škole (predškolská a elementárna pedagogika 3 roky + učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2 roky)?
Vopred ďakujem za odpoveď :o)

Maria Pavlikova
DPŠ a rozširujúce štúdium

Podľa môjho názoru po absolvovaní DPŠ budete kvalifikovaná učiteľka štátnicových predmetov, ktoré sa vyučujú na strednej škole. Jednou zo štátnych skúšok musí byť didaktika "nejakého" predmetu. Či budete spĺňať podmienky na prijatie na rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky na UK Vám dajú odpoveď na UK. Myslím,že áno. Ak absolvujete rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, budete kvalifikovaná ako učiteľka prvého stupňa základnej školy a po absolvovaní adaptačného vzdelávania, ktoré v čase ukončenia DPŠ by ste mohli mať ukončené Vás zaradia do kariérového stupňa samostatná učiteľka základnej školy do 10. platovej triedy. Takáto kombinácia vzdelaní je rovnocenná magisterskému štúdiu primárnej pedagogiky, ktoré uvádzate vo svojej otázke.

Manuela Heriban...
DPŠ

Ďakujem :o)

PC
DPŠ alebo rozširujúce štúdium

Dobrý deň,chcela by som sa s Vami poradiť ohľadom ďalšieho štúdia. Mám vyštudované Učiteľstvo ekonomických predmetov v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ,ale mám možnosť vyučovať elektrotechniku, z ktorej mám výučný lis aj maturitné vysvedčenie. Aké štúdium by bolo pre mňa prijateľné na vyučovanie daného predmetu?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
DPŠ alebo rozširujúce štúdium

Pre výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa nie je dôležitá ani maturita ani výučný list. Samozrejme môžu byť výhodou pri ďalšom vzdelávaní. Vy spĺňate vysokoškolské vzdelanie na vyučovanie na strednej škole, ale nie elektrotechnických predmetov. Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka aj na tieto predmety stačí, ak absolvujete na vysokej škole rozširujúce štúdiu predmetu, ktorý budete vyučovať, t. j z oblasti elektrotechniky.

PC
DPŠ alebo rozširujúce štúdium

Ďakujem.

5saimonka10
vychovavatel , specialny pedagog

Dobry den
Som ucitelka 1 stupna s 2 rocnou praxou (10 plat.tr.)na ZS . momentalne od 1.2.2018 som po RD nastupila ako vychov.na ZS mam 100% uvazok ucim aj vychovy na celej skole. Zaroven si doplnam studium spec.pg. od sept.2017 v 2roc.studiu. riaditelka zs chce aby som na skole od 1.3.posobila aj ako specialny pedagog na ZS s tym ze budem nadalej aj vychovavatelka. Co z tohto pre mna plynie kedze ukoncene spec.pg.vzdel. nemam ukoncene? Dakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Vychovávateľ, špeciálny pedagóg

Ako školský špeciálny pedagóg ste nekvalifikovaná a danú činnosť nie ste oprávnená vykonávať. Okrem plnenia kvalifikačného predpokladu, ktorým je ukončené štúdium špeciálnej pedagogiky musíte spĺňať aj kvalifikačnú požiadavku, ktorou je päť rokov odbornej praxe alebo pedagogickej praxe v špeciálnej škole alebo v špeciálno-pedagogickom poradenstve. Je to uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý diel časť II. Školský špeciálny pedagóg. Školský špeciálny pedagóg j je odborný zamestnanec a vychovávateľ a učiteľ je pedagogický zamestnanec. Tieto dve rôzne kategórie nemožno vykonávať na jednu pracovnú zmluvu ani dopĺňať úväzok a pod.

Gada
školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň p.Pavliková,
chcela by som sa prosím opýtať, či spĺňam kvalifikačné predpoklady (kolegyňa ich spĺňala pred 4 rokmi s rovnakým vzdelaním ako mám aj ja), lebo mi bolo povedané že ich nespĺňam...
Mám Mgr. sociálna pedagogika a kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky, mám celoživotnú prax v školstve a 12 ročnú prax ako špeciálny pedagóg/ vychovávateľ. Môžem po adaptačnom vzdelávaní vykonávať špeciálneho pedagóga na ZŠ ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý oddiel, časť II. Školský špeciálny pedagóg. Okrem plnenia kvalifikačného predpokladu, ktorým je ukončené štúdium špeciálnej pedagogiky musíte spĺňať aj kvalifikačné požiadavku, ktorou je päť rokov odbornej praxe v špeciálnej škole alebo v špeciálno-pedagogickom poradenstve. Prax neviem posúdiť, pretože neviem čo je špeciálny pedagóg/vychovávateľ. Kvalifikačný predpoklad podľa môjho názoru nespĺňate,ani Vaša kolegyňa, pretože sociálna pedagogika je plnením kvalifikačného predpokladu na činnosť sociálneho pedagóga uvedeného v časti V. uvedenej prílohy vyhlášky a nie školského špeciálneho pedagóga.

Merila
Kvalifikacia

Dobry den, rada by som sa informovala, ci by som mohla ucit na 1.stupni zakladnej skoly anglicky jazyk. Mam statnice na jazykovej skole a statnice na vysokej skole - odbor medzinarodne vztahy a diplomacia a skoncene doplnkove pedagicke studium na anglicky jazyk. Velmi pekne dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium na vyučovanie cudzieho jazyka a vykonanú štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole, tak spĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole.

Veronika Falatková
rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Prajem dobrý deň, chcela by som sa opýtať či budem kvalifikovaná učiteľka primárneho vzdelávania, ak som ukončila štúdium Mgr. v odbore učiteľstvo akademických a výchovnovzdelávacích predmetov filozofia-estetika a súčasne som si k tomuto štúdiu dorobila rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky na UK. Srdečne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jednotlivých druhov škôl a jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Pre učiteľov prvého stupňa základnej školy v prílohe č.. 1, 1. diel. II. časť. Spĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na prvom stupni základnej školy podľa bodu ,2 uvedenej prílohy.

Sisa
Učiteľka odborných predmetov

Dobrý deň. Prosila by som veľmi pekne o radu, nakoľko sa neviem dopátrať k presnej informácií. Ak mám vyštudovaný odbor Predškolská a elementárna pedagogika Bc. a následne odbor Sociálna pedagogika Mgr., môžem sa zamestnať na strednej odbornej pedagogickej škole a učiť predmety pedagogika, sociálna pedagogika a pedagogická prax v MŠ bez nutnosti doplňujúceho vzdelania? Mám 15 ročnú prax ako učiteľka v MŠ a 1. atestáciu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Rika_
Špeciálna pedagogika

Dobrý deň, prosím vás, aké vzdelanie si mám doplniť, ak chcem učiť deti so špeciálnymi potrebami. Mám úkončené Bc. Majstra odborného výcviku, Mgr. Sociálna práca, Rozširujúce vzdelanie-špeciálna pedagogika-vychovávateľstvo. Môžem nastúpiť na Mgr. štúdium špeciálnej pg. s tým, že urobím diferenčne skúšky alebo si doplniť Doplňujúce pg. št. +Rozširijúce vzd. šp.pg.. Čo je pre mňa výhodnejšie? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálna pedagogika

V prvom rade musíte byť učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. To znamená, že musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium k sociálnej práci. Sociálna práca sa na špeciálnej základnej škole neučí, tak musíte následne absolvovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa na základnej škole učí a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky až nakoniec. Druhou alternatívou je ucelené štúdium učiteľstva pre špeciálne školy, treťou pracovať ako majster odbornej výchovy v praktickej škole alebo v odbornom učilišti podľa zamerania majstra odbornej výchovy.

Sisa
Učiteľka odborných predmetov

Dobrý deň. Prosila by som veľmi pekne o radu. Ak mám vyštudovaný odbor Predškolská a elementárna pedagogika Bc. a následne odbor Sociálna pedagogika Mgr., môžem sa zamestnať na strednej odbornej pedagogickej škole a učiť predmety pedagogika, sociálna pedagogika a pedagogická prax v MŠ bez nutnosti doplňujúceho vzdelania? Mám 15 ročnú prax ako učiteľka v MŠ a 1. atestáciu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka odborných predmetov

Magisterským štúdiom ste získali odbornú spôsobilosť. Musíte získať aj pedagogickú spôsobilosť, ak sa chcete zamestnať ako pedagogický zamestnanec. V súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov posudzuje zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. bakalárske vzdelanie nie je možné brať do úvahy.

Petra V.
učiteľka jazykov na ZŠ

Dobrý deň,
mám vyštudovaný 2. stupeň VŠ v odbore tlmočníctvo-prekladateľstvo (anglický a ruský jazyk). Chcela by som sa spýtať, do akej platovej kategórie by som patrila po absolvovaní DPŠ bez predošlej praxe v tomto odbore.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka jazykov na ZŠ

Ako začínajúca učiteľka cudzích jazykov budete zaradená do 6. platovej triedy.

Jullka
Kvalifikácia

Dobrý večer. Počas vysokoškolského štúdia som absolvovala vysokoškolsku (inžiniersku) pedagogiku. Počas doktorandského štúdia som vyučovala na VŠ odborné predmety. Neskôr som pracovala rok ako nekvalifikovana učiteľka v ZŠ. Po rodičovskej som rok pracovala ako učiteľka v ŠMŠ (detičky s NKS) a momentálne mi končí prac. pomer vychovávateľky v ŠKD (nekvalifikovanej). Od septembra nastupujem na externé pomaturitné štúdium Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, aby som si doplnila kvalifikáciu. Posielam žiadosti do MŠ (učiteľ/asistent) a ZŠ (asistent/vychovávateľ)... Stretávam sa iba s odpoveďou: NEKVALIFIKOVANA na danú pozíciu... Známa mi povedala, že nástupom na štúdium ma zákon berie ako kvalifikovanú v danom smere. Prosím, poraďte mi, ako to je. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Známa mi povedala, že nástupom na štúdium ma zákon berie ako kvalifikovanú v danom smere. To potom študent, ktorý nastúpi napr. na medicínu, je kvalifikovaný chirurg ? To nie je pravda. Známa Vás nebude zamestnávať. Vo Vašom prípade je potrebné vedieť, či máte absolvované adaptačné vzdelávanie, a či v regionálnom školstve ste už odpracovali štyri roky. Nevadí, že s prerušením, uveďte presné dátumy a pozíciu, kde ste pracovali. Potom to prehodnotím, či sa niečo nedá skombinovať.

Jullka
Kvalifikácia

Dobrý deň. Počas doktorandského štúdia (2008-2011) som vyučovala na VŠ odborné predmety (TU, SjF, Technika ochrany životného prostredia), v sk.r. 2011/2012 som pracovala ako učiteľka v ZŠ (nekvalifikovana), nasledovala rodičovská dovolenka (do r. 2018). V sk.r. 2018/2019 som pracovala ako učiteľka v ŠMŠ (nekvalifikovana), kde dom absolvovala aj adaptacne vzdelávanie. V sk.r. 2019/2020 som pracovala v ZŠ ako vychovávateľka v ŠKD (nekvalifikovana). Práci učiteľky v MŠ alebo vychovávateľky. ŠKD sa chcem venovať, preto som sa rozhodla práve pre pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Neviem o akú pozíciu sa mám uchádzať, keďže pre miesto vychovávateľky ŠKD, učiteľky v MŠ i asistenta som nekvalifikovana... Ďakujem veľmi pekne.

Jullka
Kvalifikácia (Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Dobrý deň. Počas doktorandského štúdia (2008-2011) som vyučovala na VŠ odborné predmety (TU, SjF, Technika ochrany životného prostredia), v sk.r. 2011/2012 som pracovala ako učiteľka v ZŠ (nekvalifikovana), nasledovala rodičovská dovolenka (do r. 2018). V sk.r. 2018/2019 som pracovala ako učiteľka v ŠMŠ (nekvalifikovana), kde dom absolvovala aj adaptacne vzdelávanie. V sk.r. 2019/2020 som pracovala v ZŠ ako vychovávateľka v ŠKD (nekvalifikovana). Práci učiteľky v MŠ alebo vychovávateľky. ŠKD sa chcem venovať, preto som sa rozhodla práve pre pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Neviem o akú pozíciu sa mám uchádzať, keďže pre miesto vychovávateľky ŠKD, učiteľky v MŠ i asistenta som nekvalifikovana... Ďakujem veľmi pekne.

Jullka
Kvalifikácia (Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Dobrý deň. Počas doktorandského štúdia (2008-2011) som vyučovala na VŠ odborné predmety (TU, SjF, Technika ochrany životného prostredia), v sk.r. 2011/2012 som pracovala ako učiteľka v ZŠ (nekvalifikovana), nasledovala rodičovská dovolenka (do r. 2018). V sk.r. 2018/2019 som pracovala ako učiteľka v ŠMŠ (nekvalifikovana), kde dom absolvovala aj adaptacne vzdelávanie. V sk.r. 2019/2020 som pracovala v ZŠ ako vychovávateľka v ŠKD (nekvalifikovana). Práci učiteľky v MŠ alebo vychovávateľky. ŠKD sa chcem venovať, preto som sa rozhodla práve pre pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Neviem o akú pozíciu sa mám uchádzať, keďže pre miesto vychovávateľky ŠKD, učiteľky v MŠ i asistenta som nekvalifikovana... Ďakujem veľmi pekne.

Lucie
Rozširujúce štúdium primárnej alebo predprimárnej pedagogiky

Dobrý deň p. Ing. Pavlíková,

veľmi rada by som sa s Vami poradila ako s odborníkom ohľadom ďalšieho štúdia. Mám vyštudovanú vysokú školu ekonomickú, titul Ing. (študijný odbor neučiteľský- Financie). Minulý rok som nastúpila na DPŠ (učiteľ odborných predmetov SŠ). Po absolvovaní DPŠ by som veľmi chcela učiť v MŠ.

Z ministerstva školstva som dostala ohľadom rozširujúceho štúdia odpoveď:
Ak máte v úmysle získať kvalifikáciu učiteľa MŠ, potrebujete rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky (učiteľstvo MŠ).

Na základe odpovedi z ministerstva školstva neviem, do ktorej kategórie spadám podľa vyhlášky č. 1/2020, či do

študijného odboru: učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (vyžadujú rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky)

alebo do

študijného odboru- študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo (vyžadujú DPŠ a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky)

Preto moja otázka znie: Aký typ rozširujúceho štúdia mám ísť študovať, aby som mohla učiť v materskej škole?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

H.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium primárnej alebo predprimárnej pedagogiky

S Vašim vzdelaním spadáte do 7. bodu - študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo, vyžaduje sa DPŠ a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. V tomto bode je uvedené rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, čo považujem za veľký preklep, pretože Vy musíte absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky ako Vám to napísali na MŠVVaŠ SR. Ale najskôr sa informujte na vysokej škole, lebo niektoré neprijímajú na rozširujúce štúdiá inžinierov s DPŠ. V tom prípade by ste mohli absolvovať pomaturitné štúdium pre učiteľky materských škôl a vychovávateľov.

Jana Remisova
Primárne vzdelavanie

Dobrý deň
Chcem sa Vás spýtať ako ste dopadli s tým DPS a rozširujucim štúdiom primárnej pedagogiky? Už učíte na prvom stupni ZŠ?

Katarína Halousková
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
rada by som sa u Vás informovala, aký mám zvoliť postup, ak by som si chcela doplniť vzdelanie o špeciálnu pedagogiku.
Ukončila som inžinierske štúdium +DPŠ + štátnica z angličtiny.
S prestávkami som vyučovala 6 rokov angličtinu a chémiu na základnej, strednej aj vysokej škole.
Je možné s mojou kvalifikáciou absolvovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na niektorej z univerzít?
Vopred ďakujem za odpoveď
KH

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

O možnostiach štúdia na vysokej škole sa musíte informovať na konkrétnej vysokej škole alebo univerzite.

Liv Grus 2
Aké štúdium si doplniť?

Dobrý deň,
viem, že sa stále tieto otázkyopakujú, aj som hľadala v starších príspevkoch, ale nenašla som tento konkrétny prípad. Preto prosím o radu.
Vysokoškolská Ing. vyštudovala ekonomickú univerzitu, pracuje v IT firme. Mohla by sa uchádzať od semtembra 2021 ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ, ak by až v septembri 2021 začala si doplňať ped. minimum a zároveň by bola prijatá na štátnej jazykovej škole, aby si urobila štátnicu z ANJ?
Alebo musí mať už z toho niečo ukončené, aby spĺňala kvalif. predpoklady na pozíciu učiteľky?
Chcela by to riešiť takou formou namiesto rozširujúceho štúdia anglického jazyka na VŠ.
ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď
Lívia Grúsová

Maria Pavlikova
Aké štúdium si doplniť?

Ak chce Vaša inžinierka ekonómie učiť anglický jazyk na základnej škole, musí mať štátnicu z cudzieho jazyka už absolvovanú Doplňujúcim pedagogickým štúdium získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov, nie cudzieho jazyka. Na rozširujúce štúdium by ju asi neprijali, keďže nie je učiteľka.

Kejtrin1122
Výchovavateľ v ŠD

Dobrý deň, mám ukončené bakalárske štúdium programe animácia voľnočasových aktivít v študijnom odbore teológia (stanice boli z predmetov pedagogika a psychológia, teológia a teória výchovy mimo vyučovania) a magisterské štúdium v programe charitatívna a sociálna služba v odbore sociálna práca. Moja otázka nie, aké štúdium by som si mala doplniť aby som mohla byť vychovávateľ v školskej družine a čo by som musela vyštudovať ak by som chcela byť učiteľkou v materskej škole. Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. V oddiele B by som Vám uznala vzdelanie uvedené v 14. bode ako kvalifikačný predpoklad na činnosť vychovávateľa v školskom klube detí. na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. To by ste boli zaradená v 6. platovej triede po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. K vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium vrátane rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ - oddiel A bod 6 písm. d) uvedenej prílohy. Na učiteľku materskej školy nespĺňate kvalifikačný predpoklad na žiadnom stupni vzdelania, musíte absolvovať niektoré zo vzdelaní, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, 1. diel, I. časť, oddiel A, oddiel B, prípadne oddiel C.

Effi
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, manžel od 1.9.2021 nastúpil do ŠKD ako vychovávateľ - v úväzku má 23 hodín ako vychovávateľ a 2 hodiny ako asistent pedagóga. Má ukončené VŠ vzdelanie 2.stupna - učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov, ktoré ukončil v roku 2002. V školstve doteraz nepracoval, preto nemá žiadnu pedagogickú prax. Od 1.9.2021 začal adaptacne vzdelávanie. Bola zaradený ako vychovávateľ do 6.triedy a ako asistent do 5. Chcem sa spýtať, či škola postupovala správne resp. či je správne zaradený do platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak Váš manžel má jednu pracovnú zmluvu ako vychovávateľ a v jej rámci si dopĺňa úväzok činnosťou asistenta učiteľa, čo je možné v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., má byť zaradený do 6. platovej triedy a do kariérového stupňa začínajúci vychovávateľ. Absolvuje jedno adaptačné vzdelávanie. Nie je vhodné, aby mal dve pracovné zmluvy a tak rozdelený plat ako uvádzate.

Lucia259
Asistent učiteľa, vychovávateľ v Škd

Dobrý večer. Mám ukončené bakalárske štúdium v programe Animácia voľnočasových aktivít, štátnu skúšku mám z pedagogiky a psychológie, teórie výchovy mimo vyučovania a teológie. Magisterské štúdium mám v programe Probačná a mediačná práca, štátna skúška z probácie a mediácie. DPŠ mám pre učiteľov profesijných predmetov. Chcem sa spýtať, či môžem vykonávať prácu ako asistent učiteľa, pripadne vychovávateľ v Škd alebo si potrebujem ešte nejaké vzdelanie doplniť. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa, vychovávateľ v ŠKD

Ako pedagogický asistent aj ako vychovávateľ v ŠKD ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. V oboch prípadoch Vás zaradia ako začínajúceho pedagogického zamestnanca do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. na uvedené činnosti. Ak by ste požadovali uznanie aj vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre činnosť vychovávateľa v ŠKD, museli by ste získať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu pre odbornú činnosť v kategórii vychovávateľ.

Lucia259
Asistent učiteľa, vychovávateľ v Škd

Ďakujem pekne za odpoveď.
A mám ešte jednu otázku :
To znamená, že aj bez DPŠ učiteľ profesijných predmetov, by som bola kvalifikovaná ako pedagogický asistent a vychovávateľ v Škd na úrovni prvého stupňa?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa, vychovávateľ v ŠKD

V predchádzajúcej otázke ste nespomínali učiteľa profesijných predmetov. Áno aj učiteľ profesijných predmetov je kvalifikovaný pedagogický asistent a vychovávateľ na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa bez DPŠ. Učiteľský študijný program obsahuje skúšky z pedagogiky, psychológie.

Miroslava Bednarova
Rozsirujuce studium

Dobry den, mam ukoncene magisterske studium vychovavatelstvo deti a mladeze a rozsirujuce studium specialnej pedagogiky. Chcem poprosit o radu, ake vzdelanie si potrebujem doplnit, ak by som chcela ucit na 1. stupni ZS. Dakujem.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Otázku stačí zverejniť jedenkrát.