39 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Peter Nováček
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
rád by som sa poradil. Mám nárok na priznanie príplatku za inovačné vzdelávanie resp. v akej výške?
V októbri 2019 som úspešne ukončil inovačné vzdelávanie poskytované ŠIOV-om v celkovom rozsahu 60 vyučovacích hodín.
Ďakujem! P.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.

janajanicka
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Pekný deň,
naša zamestnankyňa si robí inovačné vzdelávanie, za ktoré by mala mať príplatok 3%. Poberá však už príplatok 12% za profesijný rozvoj - § 32g (bývalé kredity).
Aká bude platnosť nového príplatku za profesijný rozvoj, keď vzdelávanie skončí v roku 2022? Do 31.8.2026 na príplatok nárok nemá. Príde o 4 roky vyplácania príplatku? Alebo sa platnosť o túto dobu predĺži?
ďakujem

janajanicka
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Opravujem sa - príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g skončí 31.8.2025 nie 2026.
Platí, že nazbierané osvedčenia neplatia odo dňa vydania, ale až keď ich zamestnanec uplatní a to môže urobiť kedykoľvek aj neskôr, teda až od 01.09.2025? Aj keď si vzdelávanie urobí napr. v apríli 2022?

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj podľa.§ 32g zákona č. 553/2003 Z. z. končí 31. 8. 2026. Ak v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2026 Váš zamestnanec absolvuje vzdelávanie, za ktoré by mal získať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. .z , tak postupujte tak, že v súčasnom období má príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12 %, tak nech v auguste 2026 požiada o priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e, ktorý mu budete vyplácať od 1. 9. 2026 po dobu siedmich rokov.

LLýdia
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
naša kolegyňa má príplatok za profesijný rozvoj 6%. V minulom roku absolvovala 2 inovačné vzdelávania, každé po 35 h. Môže jej byť priznaný už teraz aj príplatok 3% za absolvované vzdelávania?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g a § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. môže byť v úhrnnej výške 12 %. Vašej zamestnankyni môžete priznať príplatok za inovačné vzdelávanie vo výške 3 % podľa § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dobu siedmich rokov od podania žiadosti.

Pamzsbak
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Dobrý deň,
naša zamestnankyňa doniesla v novembri osvedčenie o ukončení inovačného vzdel. v rozsahu 55 hodín, aj požiadala o príplatok za prof. rozvoj vo výške 3%. Teraz v januári doniesla ďalšie osvedčenie, tiež o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 350 hodín, zároveň požiadala o priznanie príplatku vo výške 12%. Podľa zákona však nemôže mať viac ako 12% príplatok. Mám jej teda uznať len príplatok vo výške 9%? A prosím vás kde v zákone alebo v nejakom usmernení je napísané, že percentá sa prideľujú za každých 50 hodín inovačného vzdelávania? Mám na mysli že za 100 hodín má nárok na 6%, za 200 hodín na 12%? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie sa poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za jedno inovačné vzdelávanie. V zákone nie je napísané, že za každých 100, 200 hodín a pod. V § 55 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že inovačné vzdelávanie musí mať rozsah najmenej 50 hodín. Ak jedno inovačné má rozsah 350 hodín (ešte som sa s takým rozsahom nestretla), tak je to jedno inovačné vzdelávanie a priznáte jej ďalších 3 %. Ak by to bolo viac vzdelávaní, tak až do výšky 12 % spolu, a to podľa § 14e ods. 2. Tento § bol novelizovaný od 1. 1. 2022.

Pamzsbak
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Ďakujem za odpoveď.
Ešte mám jeden prípad, kedy si zamestnanec urobil inovačné vzdel., v rozsahu 35 hodín, v tomto prípade mu nevznikne nárok na 3% príplatok za prof. rozvoj. Ale plánuje si robiť ďalšie inovačné vzdel. Čo ak mi zase donesie osvedčenie s rozsahom napr. 40 hodín, môžem mu tieto dve osvedčenia ako keby na sčítať dokopy? Ale predpokladám, že asi nie. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Nikde v zákone nie je uvedené, že sa hodiny majú sčitovať, ale sčitujú sa, lebo bola chyba v zákone, kde bolo uvedené, že inovačné vzdelávanie trvá najmenej 25 hodín a na inom mieste 50 hodín. Tak to sčítajte. Od 1. 1. 2022 už je to novelou upravené.

Lucia Ulicna
Mzdovy dekret

Dobrý deň, je riaditeľ školy ako zamestnávateľ povinný dávať zamestnamcom vždy na začiatku kalendárneho roka nový mzdovy dekret?

Maria Pavlikova
Mzdový dekrét

Odpracovaná doba sa pre pedagogických zamestnancov napočítavala naposledy k 31. 12. 2021. Keďže stúpla o jeden rok, ak pracovný pomer trval nepretržite celý rok, tak zamestnávateľ zvýšil platovú tarifu o príslušnú percentuálnu časť a vydá nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu.

zusklavir
Odmietnutie inovačného vzdelávania

Dobrý deň,

riaditeľ mi odmietol podpísať prihlášku na inovačné vzdelávanie. Ako dôvod uviedol nasledovné argumenty:

- už mám dve inovačné vzdelávania, ktoré vložil počas minulého škol.roka do plánu
- treba dať šancu aj iným zamestnancom
- škola na to nemá momentálne peniaze, aby mi platili ďalšie 3% k platu
- považuje moje vzdelávania za samoúčelné, len pre zvýšenie platu

Minulý rok mi dve vzdelávania inovačné podpísal a tento rok sa ani nezaujímal, o aký typ a obsah inovačného vzdelávania ide, rovno so dostal negatívnu odpoveď.

Môže riaditeľ odmietnuť inovačné vzdelávania z vyššie uvedených dôvodov?

Ďakujem.

Nika777
Priplatok za inovačné

Zamestnankyna má vyplacany 6 % priplatok za profesijny rozvoj §.32, , minuly rok si urobila rozširujuce študium, za ktoré ma dalších 6 % podla § 14e. Teraz si urobila inovačne vzdelavanie a požaduje dalšie 3 %. Správne som jej vysvetlila, že nakolko už pobera 12 % priplatok, v sučasnej dobe jej ho vyplacať nemožem?

Dakujem

Maria Pavlikova
Priplatok za inovačné

Dobrý deň,
áno, správne ste jej to vysvetlili. Dovolím si, spýtať sa, od akého termínu jej vyplácate 6 % za rozširujúce štúdium podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., pretože od 1. 1. 2022 sa vypláca tento príplatok vo výške 12 % a nedelí sa na dvakrát 6 %. Treba to skontrolovať.

Nika777
priplatok za inovačne

Rozširujuce študium si urobila v 10/2022. V tom čase už poberala 6 % priplatok za profesijny rozvoj. Preto som jej za rozširujuce študium dala len 6 %. Mala som postupovať nejak inak? Dakujem

Maria Pavlikova
príplatok za inovačne

Dobrý deň,
ak je v § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. uvedené, že za úspešné ukončenie rozširujúceho štúdia patrí príplatok vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, nemôžete si určiť, že budete zamestnankyni vyplácať iba 6 %. Mali ste jej to písomne zdôvodniť a nepriznať. V súčasnosti jej vznikol nárok na príplatok za inovačné vzdelávanie vo výške 3 %.

Nika777
priplatok za inovačne

Dobrý den,

dakujem za upozornenie zmeny, nejak som si to neuvedomila. Príplatok za rozširujuce študium jej odoberiem. Takže za rozširujuce študium može požiadať o 12 % príplatok len po skončení platnosti vyplacania terajších profesijných priplatkov?

Dakujem

Nika777
priplatok za inovačne

Ospravedlnujem sa, považujte moju otazku za bezpredmetnu. Pozeram, že jej bol priplatok priznany 1.8.2021 za učinnosti staršieho zakona. Ten čas strašne letí. :-)

MartinaT
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na príspevok za profesijný rozvoj. Môže mať učiteľ za inovačné vzdelávania 12%príplatok, alebo za inovačné len 9% a zvyšné 3% musí mať iný druh vzdelávania? Ďakujem

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. za inovačné vzdelávanie podľa ods. 1 písm. d) uvedeného paragrafu prizná riaditeľ za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín vo výške 3 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Ak pedagogický zamestnanec absolvoval 2 druhy inovačného vzdelávania, patrí mu príplatok vo výške 3 % plus 3 % a ak absolvoval 3 vzdelávania, patrí mu príplatok výške 3 % + 3 % + 3 %. a podobne aj za 4 vzdelávania. Každý príplatok sa vypočíta a zaokrúhli samostatne nesčituje sa. Ak jedno inovačné vzdelávanie bolo v rozsahu napr. 150 hodín, príplatok sa vypočíta a vypláca vo výške 3 %. Za jedno inovačné vzdelávanie nemožno priznať príplatok vo výške 9 %.

MartinaT
Inovačné vzdelávanie

Myslela som to tak, či za 4 inovačné vzdelávania, každé v rozsahu 50 hodín môže byť priznaný príplatok 12%, alebo za inovačné vzdelávania môže byť len max 9% ( myslím že to bolo pred novelizáciou v zákone 553/2003)

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
za štyri inovačné vzdelávania môžete priznať štyrikrát po 3 % príplatok za profesijný rozvoj, nie 12 %. Ale to som Vám už vysvetlila. Toto platí od 1. 1. 2022, späť sa nevraciame.

Kristína Humeníková
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň.

Som vychovávateľkou v ŠKD. V budúcnosti by som však chcela učiť na 1. stupni ZŠ. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť či mi bude uznané inovačné vzdelávanie, ktoré som si spravila ako vychovávateľka, aj keď už budem učiť na 1. stupni ZŠ? Vraj keď bol kreditový systém, tak sa kredity získané na inej pracovnej pozícií neuznávali.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
či sa vraj uznávali alebo neuznávali kredity nie je dnes dôležité. Príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie sa uznáva v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. a zákonom č. 553/2003 Z. z. Odpoveď Vám dá Váš zamestnávateľ, ja nárok na príplatok za inovačné vzdelávanie pri zmene kategórie pedagogického zamestnanca nemám na základe čoho posúdiť.

Katarína Onoferová
Príplatok za inovačné

Dobrý deň prajem. Prosím, chcela by som sa Vás opýtať či moja kolegyňa, ktorá má momentálne 60 kreditov (získaných 2018) a teda 6% príplatok do roku 2026 či si môže ešte k tomu doplniť aj 2 inovačné vzdelávania a tak k tomu získať ďalších 6% príplatok za profesijný rozvoj.
Ďakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné

Dobrý deň,
áno, je to možné aj reálne.

Lenkat
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, sme zo špeciálnej materskej školy a máme zamestnankyňu, ktorá má ukončené 2 ročné pedagogické štúdium v odbore učiteľstvo pre MŠ, ale nemá doplňujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Tým pádom je nekvalifikovaná. Môže byť jej uznané inovačné vzdelanie z bežnej MŠ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak vychádzame z toho, že inovačným vzdelávaním si pedagogický zamestnanec zdokonaľuje a rozširuje profesijné kompetencie, tak najskôr by mal byť kvalifikovaný. Poskytnutie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. nepatrí pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 10 až 12 zákona č. 138/2019 Z. z.

Pavol Mikloš
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je to s príplatkom za inovačné vzdelávanie.
Priateľka učí v MŠ a má ukončenú SŠ odbor predškolská a elementárna pedagogika. VŠ má ale ukončenú ako pedagogické vedy - ale pre základné a stredné školy.
Chcela by si urobiť ešte inovačné vzdelávanie - 50h aby dostala príplatok 3%.
Má nárok na 3% ak si inovačné urobí ? Pretože jej bolo povedané, že si inovačné robiť nemá, že by aj tak nemala nárok ? Viete mi ozrejmiť ako to je ?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ozrejmiť Vám to musí riaditeľka Vašej priateľky. Ak mi napíšete argumenty riaditeľky, vyjadrím sa k ním.

Pavol Mikloš
Inovačné vzdelávanie

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1,
4. Inovačného vzdelávania za každých 50 hodín, to neplatí, ak ide o inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania absolvované učiteľom materskej školy

ZuzanaSimonova
Inovačné vzdelávanie a funkčné vzdelávanie

Dobrý deň, ak si idem spraviť inovačné vzdelávanie a budúci šk. rok funkčné vzdelávanie o koľko percent sa mi zvýši plat prosím? Ako to je s funkčným vzdelávaním tam sa tiež pridávajú percentá alebo len príplatok za riadenie (riaditeľstvo).
Ďakujem

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie a funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,
za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu nad 50 hodín, Vám patrí príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie vo výške 3 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená. Za funkčné vzdelávanie sa príplatok neposkytuje. Ak ste vedúci zamestnanec, je Vašou zákonnou povinnosťou absolvovať funkčné vzdelávanie.

kacka6
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Dobrý deň,
učiteľka má 6% príplatok za profesijný rozvoj. Ešte v 5/2021 absolvovala inovačné vzdelávanie v počte 60 hodín, avšak nepožiadala o príplatok za inovačné vzdelávanie vo výške 3%. Môže si ešte požiadať o tento príplatok, aj keď už uplynula nejaká doba od jeho absolvovania? Ak môže, má byť toto vzdelávanie predpokladám zahrnuté v pláne profesijného rozvoja? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Dobrý deň,
o priznanie príplatku za profesijný rozvoj si môže požiadať aj keď nejaká doba uplynula. Zákon nepredpisuje dokedy sa má tak stať. Do plánu profesijného rozvoja ho spätne nedopĺňajte, ale upozornite zamestnancov, aby viacej sledovali a plnili si svoje povinnosti.

kacka6
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Ešte poprosím pani Pavlíková k predchádzajúcej odpovedi - ak si teda učiteľka požiada o vyplácanie príplatku od mája 2024 za inovačné vzdelávanie absolvované v r. 2021, bude jej patriť po dobu 7 rokov - teda do 2031? Ďakujem ešte raz.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie - príplatok

Dobrý deň,
je to uvedené v § 14e ods. 2 a ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.