20 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
amaca
doba určitá

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či je správny tento postup:

začiatok PP pedagogický zamestnanec 27.8.18 - 31.8.19, následné predĺženie zmluvy do 31.8.20.

Alebo má byť predĺženie iba do 26.8.20, aby neboli celkovo presiahnuté 2 roky.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Doba určitá

Pracovný pomer na dobu určitú možno uzatvoriť v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce na dobu najdlhšie na dva roky. Od 27. 8. 2018 doba nepresahujúca dva roky končí 26. 8. 2020. Porušíte však ustanovenie, že pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom musí byť uzatvorený najkratšie do 31. 8. Je to aj v zákone č. 317/2009 Z z. aj v zákone č. 138/2019 Z. z. Ak uzatvoríte pracovný pomer do 31. 8. 2020, je to vlastne pracovný pomer na neurčitý čas, pretože nebolo dodržané zákonné ustanovenie.

amaca
doba určitá

Dobrý deň,
platí prosím Vás horeuvedené aj na odborných zamestnancov?

Maria Pavlikova
Doba určitá

Aj v § 11b zákona č. 317/2009 Z. z. aj v § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom ......

Janka Hagarová
Doba určitá

P. Pavlíková, čo v prípade, ak potrebujeme súrne zamestnanca, ale on má inú ponuku, takže nám chce vykryť napr. 2 mesiace, nechce mať zmluvu do 31.8. Nemôžeme ho vziať? Tiež mám otázku, ak prijmeme zamestnanca napr. 15.11.2019, zmluvu môže mať do 31.8.2020? Ďakujem krásne.

Janka Hagarová
Doba určitá

Ešte doplnok: v zákone 138/2019 § 82 ods. 4 - pracovný pomer možno dohodnúť najkratšie na 1 školský rok, už tam nie je uvedené 31.8.2019. To by mohlo znamenať, že môže byť pracovná zmluva na 12 mesiacov, teda napr. 26.8.2019-25.8.2020 :) Takto by to bolo v pohode aj so Zákonníkom práce - doba určitá 2 roky.

Janka Hagarová
Doba určitá oprava

Ešte doplnok: v zákone 138/2019 § 82 ods. 4 - pracovný pomer možno dohodnúť najkratšie na 1 školský rok, už tam nie je uvedené 31.8. To by mohlo znamenať, že môže byť pracovná zmluva napr. 26.8.2019-25.8.2020 a následne do 25.8.2020 :) Takto by to bolo v pohode aj so Zákonníkom práce - doba určitá 2 roky.

Janka Hagarová
Doba určitá

na stránke VSSR: Nie vždy je však zamestnávateľ povinný uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom najkratšie do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, ak zamestnávateľ prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v priebehu augusta, už s ním nemusí uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu, že podmienka najkratšie do 31. 8. bola pri uzatvorení tohto pracovného pomeru splnená. Napr. ak zamestnávateľ uzatvorí s uvedenou vychovávateľkou pracovný pomer v priebehu augusta 2018, napr. 27. 8. 2018, tento pracovný pomer už nemusí byť uzatvorený do 31. 8. 2019. Ďalej postupujeme podľa zákonníka práce.

Maria Pavlikova
Doba určitá

Väčšina z nás vie, že školský rok je od 1. 9. bežného roka do 31. 8. nasledujúceho roka.

zš 286
Školský rok

Dobrý deň,
podľa nového zákona č. 138/2019 pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok. Môžeme uzatvoriť pracovnú zmluvu od 7.9.2020 do 31.08.2021 aj keď to nie je celý školský rok?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský rok

Pravdepodobne môžete uzatvoriť pracovný pomer aj od 7. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Nie je to celý školský rok. Ale učitelia môžu končiť pracovný pomer z rôznych dôvodov a v rôznom čase a tak isto ich náhradu prijímame v priebehu školského roka. Táto úprava aj predchádzajúca v zákone č. 317/2009 Z. z. vznikla preto, aby sa pracovný pomer s učiteľmi neuzatváral do 30. 6.

zuzana.hogerova
doba určitá

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o radu ohľadom pracovného pomeru na dobu určitú. Viem, že podľa zákona č. 138/2019 pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok. Na základe Vašej hore uvedenej odpovede je možné teda uzatvoriť pracovný pomer od 06.09.2021 do 31.08.2022?

Maria Pavlikova
Doba určitá

Nie je vhodné vsúvať otázky hocikde. Odpovede sa potom miešajú a sama neviem, ktorá ku ktorej otázke patrí. Máte na mysli odpoveď z 09/05/2020. Nie je správna, ospravedlňujem sa. Odvtedy sa výklad § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. zo strany iných odborníkov zmenil. Pracovný pomer od 6. 9. 2021 do 31. 8. 2022 nemožno uzatvoriť, ak chcete dodržať § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Oháleková
Nepostačujúca dovolenka

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, učiteľ/ka chce ukončiť pracovný pomer ku dňu 31.08.2021, kedy jej končí pracovná zmluva na dobu určitú. Má ale nepostačujúci počet dni dovolenky na letné prázdniny. Ako máme postupovať čo sa týka ukončenia pracovného pomeru? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nepostačujúca dovolenka

Pracovný pomer sa dá skončiť na žiadosť zamestnankyne aj skôr, teda pred uplynutím doby určitej.

sajbanovakat
doba určitá

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, chceme uzatvoriť pracovný pomer s učiteľkou MŠ, nástup od 5.9.2022.Nakoľko chceme dodržať § 82 ods.4 zákona č.138/2019 Z.z. máme jej dať zmluvu na dobu určitú do 4.9.2023? Je to postačujúce?
Ďakujem

Maria Pavlikova
doba určitá

Neviem prečo modifikujete, komplikujete všetko. Uzatvorte pracovný pomer od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

sajbanovakat
doba určitá

Prepáčte ale od mňa termín nástupu nezávisí, môže nastúpiť až od 5.9.. Ešte raz sa opýtam, ak mi teda môžete odpovedať, na akú dobu jej mám dať dobu určitú, keď nastúpi 5.9.?
Ďakujem

Monik77a
pedagogický zamestnanec na dobu určitú

Dobrý deň. Môžeme zamestnať pedagogického zamestnanca od 10. 10. 2022 - 09. 10. 2023 a potom následne ešte predĺžiť pracovný pomer od 10. 10. 2023-09. 10. 2024?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
pedagogický zamestnanec na dobu určitú

V podstate je to pracovný pomer na určitú dobu na dva roky uzatvorený v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce, ale ani v jednom prípade ste nedodržali § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.