6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Dušana Kluvancová
Zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom zaradenia vychovávateľky. Má vyštudovanú Technickú univerzitu v Košiciach, odbor - dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských zdrojov a dorobila si strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Nastupuje prvýkrát v školstve. Zaradím ju do 6. platovej triedy ako začínajúcu so zohľadnením VŠ vzdelania 2. stupňa?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni ÚSO vzdelania. Zaraďte ju ako začínajúcu do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, do 6. platovej triedy

Dušana Kluvancová
Zaradenie vychovávateľka

Dobrý deň, chápem správne, že vysoká škola iného smeru jej je vlastne na nič a kvalifikuje ju len SOŠ, len ma zmiatlo zaradenie do 5. plat. triedy, lebo ÚSO začínajúci nie je v 4. plat. triede? Či nejako prihliadam aj na tú VŠ a tým pádom je v 5.plat.triede?

Moja pôvodná otázka -
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom zaradenia vychovávateľky. Má vyštudovanú Technickú univerzitu v Košiciach, odbor - dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských zdrojov a dorobila si strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Nastupuje prvýkrát v školstve. Zaradím ju do 6. platovej triedy ako začínajúcu so zohľadnením VŠ vzdelania 2. stupňa?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľka

Dovolím si, napísať, že bohužiaľ, je to tak. Zohľadňuje sa každá škola, teda aj vysoká škola, ktorá je ďaleko od plnenia kvalifikačného predpokladu a zaradenie sa znižuje o jednu platovú triedu. Moja pôvodná odpoveď na Vašu pôvodnú otázku bola "Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni ÚSO vzdelania. Zaraďte ju ako začínajúcu do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, do 6. platovej triedy. Prečo to prekrucujete, tak urobte podľa seba.

dadae
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadom môjho zaradenia ako vychovávateľky v školskom klube detí. Mám vyštudovanú strednú školu strojnícku priemyslovku, v júni 2022 som ukončila bakalársky stupeň na univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, odbor učiteľstvo a pedagogické vedy. Nastupujem prvýkrát v školstve. Som kvalifikovaná pre pozíciu vychovávateľky v ŠKD a budem zaradená ako začínajúca do 5 triedy a po ukončení adaptačného vzdelávania do 6 PT?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ste kvalifikovaná vychovávateľka školského klubu detí podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1, príloha č. 3. Ako začínajúca budete zaradená v 5. platovej triede a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania v 6. platovej triede ako samostatná vychovávateľka.